17.11.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Nárůst počtu nemocných dosáhl nejvyšší úrovně od počátku pandemie. Ve Velkých Přílepech je aktuálně již 70 nemocných osob s COVID-19, které byly potvrzeny v posledních dvou týdnech. Nákaza bohužel dále roste exponenciálním tempem. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 41; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace opět výrazně zhoršila. V celorepublikovém srovnání byl dnes dosažen bohužel další smutný rekord 22 479 nově prokázaných onemocnění, což bohužel při dlouhodobé smrtnosti 1,5% znamená, že v předvánočním období lze ve statistikách opět očekávat přes 200 mrtvých denně. Správní obvod Praha-západ má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 63 % obyvatel. Ochrana úst a nosu a omezení hromadných akcí jsou tedy zcela nepochybně nadále potřebná, abychom se vyhnuli osobním omezením v podobě karantény či onemocnění.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a COVID reportu.


17.11.2021 Uzavírka mostu z Horoměřic do Prahy skončila

Od 17.11.2021 je již otevřena silnice II/240 Horoměřice - Praha. Budování okružní křižovatky a prováděná oprava mostu přes Nebušický potok na Jenerálce skončila a ulice Horoměřická tak je nyní opět plně průjezdná i pro autobusy. Z nového jízdního řádu linky 316 vyplývá, že bude tento autobus posílen o nové spoje ve špičkových ranních hodinách z Velkých Přílep a v odpoledních hodinách z Bořislavky. Přes zimní měsíce tak bude cesta do centra Prahy bez omezení.


 

16.11.2021 Obchvat Velkých Přílep bude pro podjatost úředníků KÚSK projednávat kraj Jihočeský

Stavební záměr Obchvat Velkých Přílep je stále v počáteční fázi procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA již od 8.12.2020. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes rozhodlo svým usnesením po 10 měsících čekání, že jsou úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) pro podjatost opakovaně již popáté vyloučeni z různých řízení ve věci výstavby propojky D7-D8 a souvisejících staveb. O tom zda bude tento záměr v procesu EIA posuzován jako záměr, který může mít významný vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí nebo zda bude ukončen po zjišťovacím řízení, tak budou dle rozhodnutí MŽP rozhodovat úředníci Jihočeského kraje

Za skutečnosti naznačující existenci rizika vzniku systémové podjatosti označilo MŽP zejména existenci Memoranda, uzavřeného mezi KÚSK,  Hlavním městem Prahou, ŘSD, Ministerstvem dopravy a Správou železnic, jehož součástí je i urychlení přípravy tzv. Aglomeračního okruhu (zejména úseku mezi D7 a D8). Také nepřijatelná veřejná vyjádření radního Středočeského kraje a současně místostarosty Kralup nad Vltavou, pana Libora Lesáka, ohledně urychlení výstavby obchvatu Kralup nad Vltavou, který však nemůže být uveden do provozu samostatně (samostatný obchvat Kralup nad Vltavou by byl možný pouze v případě dokončení severní části Pražského okruhu Ruzyně – Suchdol – Březiněves), pouze společně s přeložkou silnice II/240, pro kterou je předmětný záměr, obchvat Velkých Přílep podmíněnou stavbou, byl důvodem pro vyloučení úředníků KÚSK z rozhodování. Je zřejmé, že výše uvedené kroky a výroky zástupců Středočeského kraje o tom, že dotlačí tento záměr k realizaci, celý proces posouzení tohoto záměru pouze komplikují a prodlužují.


 

11.11.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Nárůst počtu nemocných dosáhl nejvyšších úrovní z počátku roku 2021. Ve Velkých Přílepech je aktuálně 44 nemocných osob s COVID-19, které byly potvrzeny v posledních dvou týdnech. Nákaza bohužel dále roste exponenciálním tempem. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 29; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace opět výrazně zhoršila.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a COVID reportu.


 

4.11.2021 Mýto se bude nově platit i na silnici I/16 Slaný – Velvary

Od 1. července 2022 začne platit mýtná povinnost pro nákladní vozidla i na dalších 380 kilometrech silnic I. tříd. Vyplývá to z odůvodnění návrhu nové vyhlášky 470/2012 Sb. o užívání zpoplatněných pozemních komunikací. Nově zpoplatněný tak bude úsek silnice I/16 od dálnice D10 u Mladé Boleslavi (Bezděčín) až po nájezd na dálnici D6 u Řevničova. Přijetí návrhu je podle názoru ministerstva dopravy potřebné, a to z důvodu rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 380 km, které vychází ze skutečnosti, že se neprokázalo, že by v rámci silnic I. třídy zpoplatněných od 1.1.2021 docházelo ke snížení dopravních výkonů na těchto silnicích I. třídy a docházelo by tak k objíždění zpoplatněných komunikací.

Nákladní auta budou muset platit mýto i na nové silnici I/16 Slaný – Velvary mezi dálnicemi D7 a D8. Tímto krokem zcela jistě nastane i zvýšený tlak na objíždění této zpoplatněné silnice po okolních silnicích nižší třídy včetně silnice II/240 Velvary - Kralupy nad Vltavou – Praha vedoucí přes Velké Přílepy a most ve Statenicích, který je aktuálně již v havarijním stavu s maximální povolenou nosností vozidel pouze do 3,5t. Policie však dodržování zákazu vjezdu pro vozidla nad 3,5t kontroluje jen velmi zřídka.


1.11.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 2.11.2021 od 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Respirátory jsou pro účast na zasedání nutné. 

 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany (max.30min)
5. Odpis nedobytných pohledávek   Seznam
6. Změna sazebníku poplatků a služeb       Ceník 2022
7. Rozpočtové opatření č. 7/2021    Návrh
8. Přijetí dotace z Ministerstva vnitra - podpora mimořádného ohodnocení strážníků obecní policie   Rozhodnutí MVČR
9. Aktualizace Strategického plánu obce Velké Přílepy   Projektové karty    Text
10. Podání žádosti o dotaci na Víceúčelové hřiště      Výzva MMR
11. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Pod Lesem   
12. Dodatek ke smlouvě o uzavření BS o připojení elektrického zařízení - tělocvična   Návrh dodatku
13. J2V services s.r.o. - dodatek č. 1 k příkazní smlouvě   Návrh dodatku
14. Elektrovozidlo pro technickou četu   Tříkolka 1    Tříkolka 2
15. Diskuse s občany
16. Různé

 

 
 

 

27.10.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Opět dochází k výraznému nárůstu počtu nemocných. Ve Velkých Přílepech je aktuálně 19 nemocných osob s COVID-19, které byly potvrzeny v posledních dvou týdnech. Současný stav je tak jen o čtvrtinu nižší než úrovně roku 2020 a nákaza dále roste exponenciálním tempem. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 11; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace viditelně zhoršila.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a COVID reportu.

 

 

27.10.2021 Územní řízení na III. etapu propojky D7-D8 bude pro podjatost úředníků Středočeského kraje projednávat kraj Ústecký

Aktuálním rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj byli úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje pro podjatost již počtvrté vyloučeni z řízení ve věci výstavby propojky D7-D8. O vydání rozhodnutí k žádosti o umístění stavby nazvané „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa" na katastrálních územích obcí Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou a Zlončice tak budou rozhodovat úředníci Ústeckého kraje. Toto rozhodnutí opíralo ministerstvo kromě jiného i o vyjádření radního Středočeského kraje a místostarosty Kralup nad Vltavou Libora Lesáka, který má podle rozhovoru publikovaného v Kralupském zpravodaji zjevně za to, že „z pozice koaličního zastupitele a radního“ lze významné záměry „dotlačit k realizaci.“ Je zřejmé, že jeho veřejná vyjádření celý proces projednávání tohoto záměru pouze komplikují a stále prodlužují.

 

 

 

11.10.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Opět dochází k nárůstu počtu nemocných. Ve Velkých Přílepech je aktuálně 6 nemocných osob s COVID-19, které byly potvrzeny v posledních dvou týdnech. Současný stav je tak cca na polovině úrovně roku 2020 a celorepubliková čísla ukazují, že nákaza dále roste. Patříme tak mezi 13 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a COVID reportu.


3.10.2021 Přes 2 roky bez posunu v 3. aktualizaci ZÚR 

Dne 2.10.2019 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje Návrh 3. kompletní aktualizace zásad územního rozvoje s výzvou k podávání připomínek a námitek veřejnosti. Jde o aktualizaci krajského územního plánu s mnoha novými záměry a koridory staveb, které následně obce přejímají do svých územních plánů.

Námitky ve věci podali i Velké Přílepy a Zástupce veřejnosti Spolek Kamýk na základě zmocnění 261 občanů obce. Zastupujeme tak občany v tomto procesu pořizování 3. aktualizace zásad územního rozvoje na základě podání námitky Zástupce veřejnosti k ZÚR. Stále se však čeká na tato vyhodnocení připomínek a námitek veřejnosti. Úředníci Krajského úřadu jsou tak v této věci již přes 2 roky zcela nečinní a dosud nebylo ani svoláno povinné veřejné projednání tohoto rozsáhlého a zásadního právního dokumentu. Návrh obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji včetně koridoru D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7). Vinou nečinnosti úředníků KÚSK tak dochází již nyní k několikaletému zdržení v návazných územních, stavebních či vodoprávních řízeních u velkého množství plánovaných záměrů.


20.9.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 21.9.2021 od 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Respirátory jsou pro účast na zasedání nutné. 

 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany (max.30min)
5. Prodej pozemku pozemku st. 596   Záměr prodeje
6. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 349/1 v k.ú. Velké Přílepy    Geometrický plán
7. Obecní policie - náborový příspěvek  
8. Rozpočtové opatření č. 6    Návrh
9. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o odpadech   Návrh vyhlášky
10. Schválení smlouvy s projektantem na ulici Májová    Cenová nabídka
11. Schválení zadávací dokumentace koncesního řízení na provozovatele VaK   
12. J2V services s.r.o. - dodatek č. 1 k příkazní smlouvě   Návrh dodatku
13. Sekačka na fotbalové hřiště   Cenová nabídka
14. Diskuse s občany
15. Různé

16. Přijetí dotace z SFDI - Chodník v ulici Podmoráňská   Smlouva

 

14.9.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná mimořádně ve středu ráno 15.9.2021 od 7.30 hodin v CVA (kino) Pražská 129, Velké Přílepy.

Respirátory jsou pro účast na zasedání nutné. 

 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Schválení výsledku výběrového řízení "Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy"

 Protokol o otevírání obálek s nabídkami

 


 

4.9.2021 Změna jízdního řádu linky 409 Velké Přílepy - Suchdol od 6.9.2021

Nová autobusová linka 409 zahájila od 1.9.2021 svůj provoz. Nová trasa z Velkých Přílep přes Lichoceves, Statenice, Lidl Horoměřice až na Prahu - Suchdol má nyní v dopoledních hodinách mírně upravený jízdní řád. Na ranních spojích došlo k uspíšení odjezdů o 5 minut. 

 

 

4.9.2021 Obchvat Velkých Přílep bude o 100 mil. Kč dražší?

Za necelé dva roky vzrostla cena plánovaných investičních nákladů Středočeského kraje ze 159 969 236,44 Kč vč. DPH na 264 640 000,- Kč vč. DPH. Tento nárůst původních nákladů z roku 2019 o 65% je zřejmý z informace Rady Středočeského kraje ze dne 12.8.2021, když financování obchvatu Velkých Přílep bude nově zajištěno z účelové dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Záměr je v procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA od 8.12.2020. Nyní se čeká na vyhodnocení připomínek a námitek veřejnosti, úřady jsou však v této věci již 9 měsíců zcela nečinné.

 

 
30.8.2021 Navýšení daně z nemovitostí o 100% ve Velkých Přílepech

Schválením a vydáním vyhlášky č. 3/2021 rozhodlo zastupitelstvo obce o navýšení místního koeficientu daně z nemovitých věcí od roku 2022 o 100%. V květnu 2022 tak dostanou všichni majitelé nemovitostí ve Velkých Přílepech složenku na úhradu této daně z nemovitých věcí v nové výši!  Zde naleznete příklad výpočtu daně pro rok 2022.

   


24.8.2021 Nová autobusová linka Velké Přílepy - Lidl Horoměřice - Suchdol od 1.9.2021

Nová autobusová linka 409 zahajuje svůj provoz. Nová trasa z Velkých Přílep přes Lichoceves, Statenice, Lidl Horoměřice až na Prahu - Suchdol bude k dispozici v pracovních dnech školní výuky (září - červen) a bude sloužit zejména k dopravě na Zemědělskou univerzitu a Základní školu Suchdol, ale umožní i dopravu na nákup do Lidlu v Horoměřicích nebo jako alternativa na cestu do Dejvic s přestupem na linku 107 u Zemědělské univerzity. Dle nového jízdního řádu půjde celkem o 3 dopolední a 4 odpolední spoje denně a budou provozovány městským midibusem, který známe z provozu na méně vytížených nebo začínajících autobusových linkách v okolí. Nové přímé spojení Velkých Přílep a Prahy je tak po dlouhých letech jednání zprovozněno.


23.8.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 23.8.2021 od 19.00 hodin v CVA (kino) Pražská 129, Velké Přílepy.

Respirátory jsou pro účast na zasedání nutné. 

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Koncesní řízení "Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy"   
ÚOHS rozhodnutí   Nabídka koncesní řízení   Příkazní smlouva
4. Daň z nemovitosti - diskuze   Návrh vyhlášky   Výpočet růstu daně
5. Diskuse s občany
6. Různé    Smlouva spolufinancování autobusové linky 409    Kalkulace

7. Místo pro přecházení přes ul.Pražská do ul. Svahová/Nová   Situace   Nabídka


 

 

1.8.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech jsou aktuálně potvrzeny 2 nemocné osoby s COVID-19. Současný stav je tak na úrovni loňského roku tj. před komunitním rozšířením nemoci. 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


26.7.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 26.7.2021 od 19.00 hodin v CVA (kino) Pražská 129, Velké Přílepy. Respirátory jsou pro účast na zasedání nutné. 

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

 Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Diskuse s občany - max. 30 min.
4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 153/27 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep pod č. p. 68 o velikosti 2 m2 Geometrický plán
5. Oprava chodníku v Parku Jaroslava Řepky   Poptávka
6. Smlouva - autobusová linka č. 409   Smlouva o spolufinancování
7. Schválení daru obci Stebno
8. Dotační program 2021 - žádosti II. kolo  Přehled žádostí
9. Rozpočtové opatření č. 5   Návrh
10. Různé

 


 

2.7.2021 Územní řízení na III. etapu propojky D7-D8 bylo zahájeno
 
Na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územního řízení na umístění stavby: "II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa". Jde o část mezi dálnicí D8 na Teplice a okrajem Kralup nad Vltavou.
K tomuto záměru, který navazuje na projednání vlivů na životní prostředí společně s I. etapou a stanovisko EIA se mohou přihlásit účastníci řízení do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce tj. do dne 22.7.2021. Dotčené obce a ostatní účastníci řízení mohou nahlížet do spisu a zaslat vyjádření, námitky či připomínky nejpozději do 6.8.2021.

 

1.7.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech jsou aktuálně potvrzeny 2 nemocné osoby s COVID-19. Za poslední dva týdny byl potvrzen pouze 1 nový případ nemoci. Současný stav se tak drží na úrovni konce srpna 2020 tj. před komunitním rozšířením nemoci. 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


14.6.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 15.6.2021 od 19.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Respirátory jsou pro účast na zasedání nutné. 

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Návrhu na pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu    Návrh změny    Mapa
6. Koncesního řízení "Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy"
7. Závěrečný účet obce za rok 2020    Návrh
8. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2020   Rozvaha   Výkaz zisku a ztráty
9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-25   Výhled
10. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce pro rok 2021  Návrh
11. Výběr zhotovitele - Chodník v ulici Podmoráňská   Situace   Zadávací dokumentace
12. Kupní smlouva pozemek parc. č. 153/47 a st. 641 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep   Žádost   Kupní smlouva
13. Kupní smlouva pozemek parc. č. 163/25 k.ú. Velké Přílepy   Žádost   Kupní smlouva
14. Pozemek parc. č. 163/28 a 163/29, k.ú. Velké Přílepy   Znalecký posudek
15. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 74/7 a 74/3 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep   Žádost
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 31/21 - Petr Kožený s.r.o. Dodatek
17. Obsazení sportovního výboru
18. Diskuze s občany
19. Různé

20. Bezúplatný převod pozemku č.parc. 341/29 a 399 v k.ú. Velké Přílepy   Mapa

21. Petice proti navrhované studii "Zvýšení bezpečnosti v areálu ARI"   Petice 1   Petice 2


29.5.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 5 osob nemocných COVID-19. Za poslední dva týdny byl potvrzen pouze 1 nový případ nemoci. Současný stav se tak dostal na úroveň konce srpna tj. před komunitním rozšířením nemoci. 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

29.5.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

Ve většině obcí severozápadně od Prahy došlo k dalšímu poklesu počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Tuchoměřice (14). Celkem 7 obcí v oblasti je však aktuálně již bez nemocných, v ostatních obcích je výskyt velmi nízký. Bohužel na COVID-19 došlo za dobu pandemie v okolních obcích podle aktualizovaných údajů celkem k 21 tragickým úmrtím. Šlo o obyvatele Horoměřic, Roztok, Libčic nad Vltavou a Velkých Přílep. 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a KHS.


15.5.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 7 osob nemocných COVID-19. Za poslední týden byly potvrzeny 4 nové případy. Současný stav je asi na 1/10 oproti nejhoršímu stavu v únoru a březnu 2021. 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

15.5.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

Ve většině obcí severozápadně od Prahy došlo k zásadnímu poklesu počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Horoměřice (23) a Tuchoměřice (16). Celkem 5 obcí (Koleč, Otvovice, Okoř, Svrkyně, Únětice) v oblasti je aktuálně bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo za dobu pandemie v okolních obcích celkem k 10 úmrtím. Jde o muže z Horoměřic, Roztok a Libčic nad Vltavou

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a KHS.


9.5.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 10.5.2021 od 19.00 hodin v CVA (kino) Pražská 129, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné. 

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuze s občany
5. Schválení výsledku koncesního řízení "Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy"
6. Koupě pozemku par.č. 64/35 v k.ú. Velké Přílepy      Pozemek   
7. Studie - zvýšení bezpečnosti v areálu ARI   Fotomapa   Situace
8. Různé    Sedačky

9. MŠ Jablíčko - Přijetí dotace se SZIF   Dotace

 


 

1.5.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 19 osob nemocných COVID-19. Za poslední týden je potvrzeno 5 nových případů. Ve Velkých Přílepech tak byla ukončena 4. vlna onemocnění. Vzhledem k aktuálnímu plánovanému rozvolnění záleží jen na dodržování pravidel jak vysoká a dlouhá bude vlna číslo 5. 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

1.5.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy došlo k radikálnímu poklesu počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Horoměřice (24) a Velké Přílepy (19). Skvělou zprávou je již celkem 7 obcí (Otvovice, Tursko, Okoř, Číčovice, Lichoceves, Únětice a Svrkyně) v oblasti bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo za dobu pandemie v okolních obcích celkem k 10 úmrtím. Jde o muže z Horoměřic, Roztok a Libčic nad Vltavou

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a KHS.


27.4.2021 Letiště Praha do začátku letních prázdnin uzavřelo hlavní dráhu 06/24

Letiště Praha od pondělí 26.4.2021 do začátku července bude provádět plánovanou údržbu hlavní vzletové dráhy 06/24 na Horoměřice. Bude prováděno broušení dráhy a dojde také k úpravě terénu v okolí ranveje. Letecký provoz na pražském letišti tak bude dočasně převeden pouze na vedlejší dráhu 12/30 na Ruzyni. Na letišti Praha stále přetrvává meziroční pokles odbavených osob o 80 - 90%.


 
 
22.4.2021 Nové vyhlášení stavební uzávěry pro koridor silnic II/240 a II/101  Tuchoměřice - Tursko

Krajský úřad dne 21.4.2021 zveřejnil na úřední desce novou stavební uzávěru propojky dálnic D7-D8. Původní stavební uzávěru z roku 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) již jednou svým rozhodnutím zrušilo dne 20.4.2020, z důvodu porušení zákonem stanovené procedury.

Nová (stejná) stavební uzávěra nabude účinnosti po 15 dnech od zveřejnění tj. 6.5.2021. Tato stavební uzávěra bude platná nejdéle do nabytí účinnosti 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, která se nyní zpracovává. Proti tomuto územnímu opatření o stavební uzávěře nelze podle §173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, podat opravný prostředek. Lze jej však na návrh opět přezkoumat ze strany MMR podle ust. § 94 a násl. a ust. § 174 odst. 2 správního řádu, případně podáním Návrhu na zrušení opatření obecné povahy dle §101a zákona číslo 150/2002 Sb., soudního řádu správního u Krajského soudu v Praze.


19.4.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 20.4.2021 od 19.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné. 

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Sňatečné obřady - zrušení úhrady nadstandardních služeb
6. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě - OC Přílepy, s.r.o.         Plánovací smlouva     Situace    Dodatek
7. Žádost OC Přílepy      Žádost
8. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu    Vyhláška
9. Žádost o převedení nedokončeného dlouhodobého majetku na účet 547   Žádost
10. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce pro rok 2021   Rozpočtové opatření
11. Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání dodávka nábytku - smlouva s dodavatelem   Smlouva  Dodatek    
12. Plánovací smlouva s manželi Skalickými     Smlouva
13. Kupní smlouva poz. par. č. 163/102 a 163/103 k.ú. Velké Přílepy    Záměr   Nabídka
14. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 153/27 v k.ú. kamýk u Velkých přílep o výměře 18 m2 užívaný č.p. 68   Náčrt    Geo. plán
15. Záměr prodeje části pozemku par.č. 163/7 k.ú. Velké Přílepy   Geometrický plán
16. Záměr prodeje pozemku p.č.558/1 a 560 v k.ú. Statenice    Dopis Statenice    Posudek Statenice   Posudek VP
17. Záměr směny pozemků se Středočeským krajem (chodník Kladenská)   Geometrický plán
18. Záměr směny pozemku parc.č. 236/22 za pozemek parc.č. 289/2 (Chodník Kladenská)    Geometrický plán   Smlouva
19. Záměr vypsání II. kola dotačního programu obce na rok 2021    
20. Záměr vybudování Skateparku     Záměr
21. Developerské aktivity ve Statenicích a Lichocevsi    
22. Doplnění chodníku a parkovací stání v ulici Dvořákova   Situace    Smlouva
23. Digitální informační deska pro meteorologický sloup   Nabídka   Smlouva o dílo   Servisní smlouva
24. Pověření Rady obce ke schválení výsledků poptávkového řízení na dodavatele energií
25. Diskuze s občany
26. Různé
27. Koncesní řízení Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy

 

16.4.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 23 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech asi o polovinu případů lepší než na konci března. Za poslední týden je však potvrzeno opět 12 nových případů. Ve Velkých Přílepech tak byla ukončena 4. vlna onemocnění. Vzhledem k aktuálnímu rozvolnění záleží jen na dodržování pravidel jak vysoká a dlouhá bude vlna číslo 5. Aktuálně se nacházíme ve stejné situaci jako na počátku února 2021.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

16.4.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy je ve většině obcí asi poloviční počet nemocných oproti konci března. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (55), Horoměřice (28) a Velké Přílepy (23). Již dvě obce (Okoř a Svrkyně) jsou nyní v oblasti bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo v okolních obcích i k úmrtím. Jde o jednoho muže z Horoměřic (47 r.) a dva muže z Roztok (81 a 89 r.) 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

31.3.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 41 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech stále špatná. Jen ve druhé polovině března jde o nových 38 potvrzených případů. Ve Velkých Přílepech jde již o 4. vlnu onemocnění. Aktuálně se nacházíme ve stejné situaci jako na počátku ledna 2021.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

31.3.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy je ve většině obcí stále vysoký počet nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (79), Libčice nad Vltavou (64) a Horoměřice (52). Jediná obec Svrkyně je nyní v oblasti bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo v okolních obcích i k úmrtím. Jde o jednoho muže z Horoměřic (47 r.) a dva muže z Roztok (81 a 89 r.) 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

31.3.2021 Obchvat Kralup bude pro podjatost úředníků Kralup a kraje projednávat Roudnice n/L.
 
Dnešním rozhodnutím Ministerstva dopravy byli úředníci Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou a úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje pro podjatost vyloučeni z dalšího projednávání žádosti o stavební povolení na Obchvat Kralup nad Vltavou. Tento závěr opíralo ministerstvo kromě jiného zejména o vyjádření Libora Lesáka (místostarosta města Kralupy nad Vltavou, zastupitel a radní kraje), který ve zveřejněném rozhovoru uvedl, že bude tlačit na obchvat Kralup. V Kralupském zpravodaji 4/2020 se pan místostarosta Lesák vyjadřoval k budoucímu zprovoznění obchvatu Kralup s tím, že by byl zprovozněn bez celkového dokončení celé trasy přeložky silnice II/240, což je v přímém rozporu s dohodou s okolními obcemi z roku 2006 i v rozporu s platnými podmínkami územního rozhodnutí z roku 2011.
Nyní tak bude celé správní řízení přesunuto na Městský úřad v Roudnici nad Labem, které bylo projednáním a rozhodnutím ve věci pověřeno. Novým odvolacím orgánem tak bude Krajský úřad Ústeckého kraje.
Ve věci propojky dálnice D7 - D8 tak bylo o podjatosti úředníků krajského úřadu rozhodnuto po řízení EIA a po vodoprávním řízení na obchvat Kralup celkem již potřetí.
 

29.3.2021 Developerský projekt Aura Statenice má nového majitele

Jak vyplývá ze zveřejněných informací serveru e15.cz, bude na podzim tohoto roku zahájena výstavba prvních 79 domů a více než 500 bytů na rozloze 24ha pozemků v severní části obce Statenice. Do deseti let tak lze předpokládat nárůst obyvatel cca o 1500 - 2000 osob, což znamená více než zdvojnásobení současného celkového počtu 1536 obyvatel. Tím samozřejmě vznikne další tlak na dopravní obslužnost a občanskou vybavenost tohoto regionu. 


 

 
28.3.2021 Letiště Praha obnovilo provoz v nočních hodinách

Letiště Praha bylo od 1.12.2020 uzavřeno v nočních hodinách od 22 do 6 hodin ráno. Dnes začíná platit nový letní letový řád. Budou tak obnoveny pravidelné linky i charterové dovolenkové lety bez časového omezení tj. opět v celodenním režimu 24/7. Na letišti Praha však stále přetrvává meziroční pokles odbavených osob o 90%.


 

 

26.3.2021 Uzavírka mostu na II/240 Velvary - Praha v Kralupech nad Vltavou 

Od 1.4.2021 bude do 30.9.2021 zcela uzavřen most v Kralupech nad Vltavou na silnici II/240 Velvary - Praha. Bude prováděna plánovaná rekonstrukce mostu v Mikovicích přes Zákolanský potok. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny bude vedena přes centrum Kralup. Ostatní nákladní vozidla budou odkláněna na silnici I/16 Velvary - Slaný a na dálnici D7. Vyplývá to ze zveřejněné vyhlášky uzavírky. Objízdná trasa autobusů z Velkých Přílep do Kralup povede po Hybešově ulici v Kralupech - Minicích.


17.3.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve středu 17.3.2021 od 19.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné. Prakticky jediným bodem jednání je opakované projednání a vyhlášení vítěze koncesního řízení na Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy, které na minulém zasedání nebylo zastupiteli schváleno.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4/20 - FCC Regios, a.s.

5. Koncesního řízení "Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy"

6. Diskuze s občany

7. Různé


 

15.3.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 68 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech stále velmi špatná. Za uplynulý týden přibylo dalších 29 potvrzených případů. Ve Velkých Přílepech jde již o 4. vlnu onemocnění. Ke zlepšení nepomohly ani jarní prázdniny v okrese Praha-západ ani již 14 denní uzávěra obcí a okresů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

15.3.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy je ve většině obcí stále vysoký počet nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (90), Libčice nad Vltavou (74) a Horoměřice (74). Jediná obec Okoř je nyní v oblasti bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo v okolních obcích i k úmrtím. Jde o jednoho muže z Horoměřic (47 r.) a dva muže z Roztok (81 a 89 r.) 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

2.3.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve středu 3.3.2021 od 19.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Diskuze s občany (max.30 min.)
4. Schválení výsledku koncesního řízení "Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy"
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 94/14 - Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací

Návrh dodatku č. 2

6. Schválení výsledku výběrového řízení "Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy od křížení ulic Nová x Svahová do křížení ulic Pod Lesem x Pod Hajnicí"
7. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 2

8. Grantový program obce pro rok 2021

Výsledek dotačního programu

9. Odkup částí pozemku parc.č. 153/27 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep užívaný stavbami č.p.54

Návrh kupní smlouvy   Záměr prodeje   Geometrický plán

10. Různé
11. Diskuze s občany
12. Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje   Přehled sportovních spolků   Přehled finanční podpory

13. Prodej pozemku pod trafostanicí - pozemek parc. č. 173/384 k.ú. Velké Přílepy

Kupní smlouva   Záměr prodeje

14. Stav MHD v obci

Dopis KÚSK   Uzavírka Jenerálka   Trasa nové linky 409

15. Venkovní elektronická úřední deska

 

 


 

28.2.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 49 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech stále na úrovni počátku ledna, stále tedy velmi špatná. Za uplynulý týden přibylo dalších 19 potvrzených případů. Stále je tak třeba přísně dodržovat hygienická pravidla. Ohniskem byla Mateřská škola Jablíčko, která byla rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 5.2.2021 uzavřena do 22.2.2021. Od 1.3.2021 budou uzavřeny všechny mateřské i základní školy.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

28.2.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy došlo ve většině obcí opět k dalšímu nárůstu počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (132), Libčice nad Vltavou (97) a Holubice (77). Ohnisky nákazy byly velmi často mateřské školy. Žádná obec v oblasti není nyní bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo v okolních obcích i k úmrtím. Jde o jednoho muže z Horoměřic (47 r.) a dva muže z Roztok (81 a 89 r.) Index rizika (PES) se za poslední týden v ČR zvýšil z 75 na hodnotu 79, což odpovídá nejvyššímu 5. stupni pohotovosti  (76 - 100) z celkových pěti stupňů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


21.2.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 52 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech na úrovni počátku ledna, stále velmi špatná. Za uplynulý týden přibylo dalších 28 potvrzených případů. Stále je tak třeba přísně dodržovat hygienická pravidla. Ohniskem byla Mateřská škola Jablíčko, která byla rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 5.2.2021 uzavřena nejméně do 22.2.2021.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

21.2.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy došlo ve většině obcí opět k nárůstu počtu nemocných. K nejvyššímu nárůstu došlo a současně nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (117), Libčice nad Vltavou (91) a Holubice (63). Ohnisky nákazy jsou velmi často mateřské školy. Jen obec Okoř v oblasti je nyní bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo v okolních obcích i k úmrtí. Jde o jednoho muže z Horoměřic (47 r.) a dva muže z Roztok (81 a 89 r.) Index rizika (PES) se za poslední týden v ČR snížil z 77 na hodnotu 75, což odpovídá nejvyššímu 5. stupni pohotovosti  (75 - 100) z celkových pěti stupňů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


18.2.2021 Uzavírka mostu z Horoměřic do Prahy 

Od 15.3.2021 bude téměř do konce roku 2021 zcela uzavřena silnice II/240 Horoměřice - Praha. Bude prováděna dlouho plánovaná oprava mostu na Jenerálce. Objízdná trasa pro vozidla do 5 tun bude vedena přes Nebušice. Ostatní vozidla budou odkláněna na dálnici D7. Vyplývá to ze zveřejněné vyhlášky a situačního plánu uzavírky. Objízdná trasa autobusů z Velkých Přílep a Horoměřic na metro Bořislavka není dosud známa.


 

14.2.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 74 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech aktuálně opět na nejhorší úrovni od počátku pandemie. Za uplynulý týden přibylo dalších 31 případů. Stále je tak třeba přísně dodržovat hygienická pravidla. Z tohoto důvodu obec zajistila antigenní testování prostřednictvím Mobilního týmu Záchranné služby ASČR Praha - západ každou středu 17.2 a 24.2.2021. Ohniskem se stala Mateřská škola Jablíčko, která byla rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 5.2.2021 uzavřena nejméně do 17.2.2021.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

14.2.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy došlo ve většině obcí opět k nárůstu počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (77), Velké Přílepy (74) a Libčice nad Vltavou (58). Jen obec Okoř v oblasti je nyní bez nemocných. Bohužel na COVID-19 došlo v okolních obcích i k úmrtí. Jde o muže z Horoměřic (47 r.) a dva muže z Roztok (81 a 89 r.) Index rizika (PES) se však za poslední týden v ČR opět zvýšil z 71 na hodnotu 77, což odpovídá nejvyššímu 5. stupni pohotovosti  (75 - 100) z celkových pěti stupňů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

8.2.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 9.2.2021 od 18.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

 Program jednání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů

4. Schválení výsledků výběrového řízení na zakázku "Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání - dodávka vybavení"

 Oznámení výběr nabídky   Rozhodnutí   Protokol otevírání obálek   Nabídka

5. Pojmenování parku v centru obce

Návrh usnesení   Vyhláška o pojmenování   Žádost občanů

6. Venkovní elektronická úřední deska

Návrh usnesení   Nabídka 1  Nabídka 2    Nabídka 3

7. Diskuze s občany

8. Různé

9. Výsledek poptávkového řízení na administraci žádosti o dotaci v rámci programu 16252, výzva č. 13/2020 Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil.


 

7.2.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 51 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech aktuálně opět na nejhorší úrovni z počátku ledna 2021. Za uplynulý týden přibylo nejvíce případů od počátku pandemie (44). Stále je tak třeba přísně dodržovat hygienická pravidla. Z tohoto důvodu obec zajistila antigenní testování prostřednictvím Mobilního týmu Záchranné služby ASČR Praha - západ pro obecní úřad a příspěvkové organizace obce (základní škola a Mateřská škola Jablíčko) ve středu 10.2.2021. Ohniskem se stala Mateřská škola Jablíčko, která byla rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 5.2.2021 uzavřena nejméně do 17.2.2021.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

7.2.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy došlo v některých obcích opět k velmi vysokému růstu počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Velké Přílepy (51), Roztoky (48) a Libčice nad Vltavou (34). Vysoký počet nakažených registruje malá obec Dolany nad Vltavou (20). Dvě obce (Okoř a Svrkyně) v oblasti jsou nyní bez nemocných. Index rizika (PES) se však za poslední týden v ČR opět zvýšil z 70 na hodnotu 71, což odpovídá 4. stupni pohotovosti  (61 - 75) z celkových pěti stupňů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.

 


31.1.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 18 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech aktuálně na úrovni října či předvánočního období 2020. Stále však přibývají nové případy onemocnění. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

31.1.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy došlo k dalšímu snížení počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (56), Horoměřice (34) a Libčice nad Vltavou (22). Dvě obce (Okoř a Úholičky) v oblasti jsou nyní bez nemocných. Index rizika (PES) se však za poslední týden v ČR opět zvýšil z 69 na hodnotu 70, což odpovídá 4. stupni pohotovosti  (61 - 75) z celkových pěti stupňů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.

 


24.1.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 27 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech aktuálně na úrovni přelomu října a listopadu 2020. Stále však přibývají nové případy onemocnění. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

 
 
24.1.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy je i přes snížení stále vysoký počet nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (78), Horoměřice (35) a Velké Přílepy (27). Index rizika (PES) se za poslední týden v ČR snížil z 72 na hodnotu 69, což odpovídá 4. stupni pohotovosti  (61 - 75) z celkových pěti stupňů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


  

 
23.1.2021 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 26.1.2021 od 19.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Vodné a stočné pro rok 2021

6. Věcné břemeno - CETIN - staženo z programu jednání

7. Záměr podání žádosti na KSÚS o bezúplatném převodu pozemku par. č. 341/29 k.ú. Velké Přílepy a pozemku par.č. 399 v k.ú. Velké Přílepy
 
8. Záměr prodeje části pozemku pod trafostanicí - pozemek parc. č. 173/384 v k.ú. Velké Přílepy

9. Směna pozemků parc. č. 51/13 za pozemek parc. č. 36/23 oddělené geometrickým plánem č. 935-322/2020 - vodní nádrž

10. Směna pozemků parc. č. 153/46 s pozemkem parc. č. 153/45 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep

11. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 163/7 a 163/3 v k.ú. Velké Přílepy historicky užívané č.p. 155 

12. Schválení výsledku koncesního řízení "Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy" - staženo z programu jednání
13. Diskuze s občany
14. Různé
15. Schválení výsledků výběrového řízení na zakázku „Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání – dodávka vybavení“   - staženo z programu jednání
16. Záměr odprodeje částí pozemků parc. č. 153/27 pod rodinným domem č.p. 54 o výměře 9 m2 a garáží užívanou č.p. 54 o výměře 27 m2 dle GP č. 29-7/2019

17. Žádost o změnu územního plánu obce Velké Přílepy
 
18. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021
Návrh rozpočtového opatření č. 1

 


17.1.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 46 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech aktuálně jedna z nejhorších od počátku pandemie nemoci. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

17.1.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy je stále velmi vysoký počet nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (130), Horoměřice (67) a Velké Přílepy (46). Index rizika (PES) se za poslední týden v ČR snížil z 87 na hodnotu 72, což odpovídá 4. stupni pohotovosti  (61 - 75) z celkových pěti stupňů.

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

10.1.2021 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 65 osob nemocných COVID-19. Situace je tak ve Velkých Přílepech aktuálně nejhorší od počátku pandemie nemoci. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.

 


 

10.1.2021 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy je stále velmi vysoký počet nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (138), Horoměřice (89) a Velké Přílepy (65). Index rizika (PES) v ČR je nyní na hodnotě 87, což odpovídá nejvyššímu stupni pohotovosti č. 5 fialový (76 - 100).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví


 

31.12.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně potvrzeno 59 osob nemocných COVID-19. Výskyt nemoci tak po předchozím krátkém poklesu opět prudce roste, když se stále přes vánoční svátky objevují nové případy nákazy. Situace je tak ve Velkých Přílepech aktuálně nejhorší od počátku pandemie nemoci. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


31.12.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích severozápadně od Prahy dochází nadále k výraznému, mnohdy i několikanásobnému, zvýšení počtu nemocných. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (117), Horoměřice (88) a Velké Přílepy (59). Index rizika (PES) pro okres Praha-západ se přes vánoční svátky změnil z 63 na hodnotu 80, což odpovídá nejvyššímu stupni pohotovosti č. 5 fialový (76 - 100).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a KHS.

 


19.12.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 11 osob nemocných COVID-19. Výskyt nemoci tak po předchozím krátkém poklesu pozvolně opět roste, když se stále objevují nové případy nákazy. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


19.12.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází nadále ke zvýšení počtu nemocných ve většině obcí. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Horoměřice (34), Roztoky (32) a Libčice (21). Index rizika (PES) pro okres Praha-západ se za uplynulý týden změnil z 65 na hodnotu 63, což odpovídá aktuálnímu stupni pohotovosti č. 4 červený (61–75).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a KHS.


 

 
13.12.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 15.12.2020 od 19.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné.

Přímý přenos a záznam ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/ 

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuze s občany (max.30 min.)
5. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti - poz. p.č. 303 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep Kupní smlouva    Geometrický plán
6. Dodatek ke smlouvě č. 102/18 KB-IMMOBILIEN, směna pozemků - chodník Kladenská   Dodatek   Plánovací smlouva   Směnná smlouva   Geometrický plán   Situace Oáza Kamýk
7. Kupní smlouva poz. par. č. (Ryklovi) - chodník Kladenská   Kupní smlouva   Geometrický plán
8. Záměr směny pozemku par. č. (Dias)   Směnná smlouva   Geometrický plán
9. Kupní smlouva poz. par. č. (Vašková)   Kupní smlouva   Geometrický plán
10. Záměr směny pozemku par. č. (Jirásková)   
11. Záměr směny pozemků par. č. - Středočeský kraj   Návrh usnesení  Geometrický plán 
12. Prodej vozu obecní policie
13. Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2020
14. Schválení výsledku koncesního řízení "Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy"
15. Stanovení výše poplatků za svoz odpadu na rok 2021   Předpis poplatků 2020   Kalkulace cen 2021   Náklady na odpad 2019 - 2021
16. Schválení rozpočtu obce pro rok 2021   Návrh rozpočtu 2021   Návrh rozpočtu 2021 položkový   Plánované investice 2021
17. Schválení plánu obnovy a investic vodovodů a kanalizace obce rok 2021
18. Dotační program obce pro rok 2021
19. Vybavení Polyfunkčního domu
20. Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2021   Návrh usnesení
21. Diskuze s občany
22. Různé


 

12.12.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 10 osob nemocných COVID-19. Výskyt nemoci tak po předchozím krátkém poklesu pozvolně opět roste, když se stále objevují nové případy nákazy. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 
12.12.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází k opětovnému zvýšení ve větších obcích a městech, ke snížení v malých obcích, kde roste počet obcí kde se nemoc aktuálně nevyskytuje. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (36), Libčice (17), Horoměřice (16), Holubice (15). Bohužel na COVID-19 došlo v okolních obcích i k úmrtí. Jde o dva muže z Horoměřic (47 r.) a Roztok (81 r.). Index rizika (PES) pro okres Praha-západ stoupl za uplynulý týden z 56 na hodnotu 65, což odpovídá aktuálnímu stupni pohotovosti č. 4 červený (61–75).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví a KHS.

 

 
 
 8.12.2020 Zveřejněno Oznámení záměru obchvatu Velkých Přílep 

Na internetových stránkách informačního systému EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2341 bylo dnes zveřejněno Oznámení  záměru obchvatu Velkých Přílep. Celková délka obchvatu je 2,9 km a spojuje silnici od Lichocevsi až na silnici II/240 u Statenic a dále až se silnicí na Roztoky.

Tato stavba, vzhledem ke svému rozsahu, bude nyní procházet procesem posouzení vlivů na životní prostředí EIA, kde bude moci veřejnost podávat svá vyjádření k tomuto návrhu Krajského úřadu. Zda bude tento záměr posuzován dále podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záleží na vyjádřeních veřejnosti a dotčených obcí, která je možné zasílat do 11.1.2021.


 
 

 

6.12.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 11 osob nemocných COVID-19. Výskyt nemoci tak po předchozím poklesu opět pozvolně roste, když se stále objevují nové případy nákazy. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 
6.12.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází ke snížení ve větších obcích a městech, ke stagnaci v malých obcích. Nemoc se již aktuálně nevyskytuje ve všech obcích. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (34), Horoměřice (14), Velké Přílepy (11). Index rizika (PES) pro okres Praha-západ je nyní 56. 

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

3.12.2020 Souhlasné závazné stanovisko EIA k navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA STC2232 bylo zveřejněno znění souhlasného stanoviska Krajského úřad Středočeského kraje k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky.  
 
V případě navýšení kapacity skládky je ukončení jejího provozu odhadováno v roce 2026, místo v roce 2023 bez navýšení kapacity.   Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

 29.11.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 15 osob nemocných COVID-19. Vývoj nemoci tak pozvolně klesá, ale stále se objevují nové případy nákazy. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

29.11.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 stagnují

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází ke snížení ve větších obcích a městech, ke stagnaci v malých obcích. K zásadnímu klesání počtu nemocných však nedochází a ve sledovaném regionu se nemoc stále vyskytuje ve všech obcích. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (41), Horoměřice (26), Holubice (17), Velké Přílepy (15), Libčice nad Vltavou (12).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 

25.11.2020 Stavební řízení na Obchvat Kralup zahájeno
 
Na úřední desce MěÚ Kralupy nad Vltavou bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa tj. Obchvat Kralup nad Vltavou.
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce dne 23.11.2020. Nahlížet do spisu a zaslat vyjádření, námitky či připomínky dotčených obcí a veřejnosti je tak možné nejpozději do 23.12.2020.

24.11.2020 Podjatost úředníků MÚ Kralupy a Středočeského kraje

Ministerstvo zemědělství svým rozhodnutím vyloučilo z vodoprávního řízení k vybudování stavby vodních děl souvisejících s dopravní stavbou „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa“ (Obchvat Kralup včetně mostu), všechny úředníky MÚ Kralupy nad Vltavou i Krajského úřadu Středočeského kraje z důvodu jejich systémové podjatosti. Současně pověřilo řízením MÚ Roudnice nad Labem a úředníky Ústeckého kraje.

Vystupováním představitelů Města Kralupy nad Vltavou (místostarosty Lesáka) například v Kralupském zpravodaji č. 4/2020 je doloženo, že na uskutečnění celého záměru je kladen velký důraz, a je pro Město Kralupy nad Vltavou zásadní otázkou. Ministerstvo zemědělství souhlasí, že existuje podezření, že k ovlivnění úředníků MUKV tak může docházet s ohledem na význam celého záměru.

Další důkaz k vyslovení systémové podjatosti úředníků Krajského úřadu Středočeského kraje Ministerstvo zemědělství shledává v tom, že žadatel (Krajská správa a údržba silnic) je příspěvkovou organizací Středočeského kraje a má tedy na výsledku řízení evidentně zájem.

Ministerstvo zemědělství učinilo závěr, že existuje důvodné podezření, že při vydání rozhodnutí ve věci mohlo dojít k ovlivnění oprávněných úředních osob, aby i za těchto pochybných podmínek a současného stavu řízení urychlily rozhodování a vydaly vlastní rozhodnutí ve věci.

V řízeních o povolení stavby propojky jde tak, po řízení EIA, již o 2. rozhodnutí o systémové podjatosti úředníků Středočeského kraje.


 
 
23.11.2020 Zákaz vjezdu nákladním vozidlům nad 3,5 tuny ve Statenicích

Od pátku 27.11.2020 nabude účinnosti vyhláška MěÚ Černošice o zákazu vjezdu nákladním vozidlům nad 3,5 tuny na mostě ve Statenicích. Při opravě opěrných zdí byl znaleckým posudkem zjištěn havarijní stav, který umožňuje vjezd pouze pro autobusy a integrovaný záchranný systém do 19 tun. Tento zákaz platí prozatím do 31.12.2020. Delší omezení bez projednání s dotčenými orgány legislativa neumožňuje. Lze ale očekávat její prodloužení až do zahájení opravy mostu, která je ale zatím stále v nedohlednu, přestože smlouva na demolici starého a výstavbu nového mostu je podepsána již od roku 2019. Krajská správa a údržba silnic, jako vlastník silnice, však dosud nevyzvala vítěze veřejné zakázky v hodnotě přes 9 mil. Kč bez DPH, k zahájení prací, které mají trvat celkem 4 měsíce s úplnou uzavírkou mostu. Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5t je vedena po dálnici D7 - a silnici I/16 Velvary - Slaný. Na silnici II/240 Kralupy - Velké Přílepy - Horoměřice by tak neměla projíždět žádná nákladní vozidla. Kontrola dodržování zákazu vjezdu a povolených objízdných tras bude v pravomoci Policie ČR a Obecní policie obcí Horoměřice a Velké Přílepy.


 
 
 
21.11.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 24 osob nemocných COVID-19. Vývoj nemoci je tak stále na vyšších úrovních vývoje a stále se objevují nové případy nákazy. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 
 
 
21.11.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 stagnují

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází ke snížení ve větších obcích a městech. Ke stagnaci či nárůstu však dochází v malých obcích. K zásadnímu klesání počtu nemocných však nedochází. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (64), Horoměřice (37), Libčice nad Vltavou (26), Velké Přílepy (24) a Holubice (18).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 
 
14.11.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 35 osob nemocných COVID-19. Vývoj nemoci je tak stále na nejvyšších úrovních. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.

 

 
 
14.11.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 nadále mírně klesají

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází ke stagnaci či mírnému klesání počtu aktuálně nemocných. V nejbližším okolí se nárůst nemoci podařilo zastavit a v hlavních ohniscích začíná dokonce klesat. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (97), Libčice nad Vltavou (39), Horoměřice (38) a Velké Přílepy (35).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 
 
8.11.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 39 osob nemocných COVID-19. Vývoj nemoci kopíruje celostátní vývoj a je ve Velkých Přílepech stále na nejvyšších úrovních. Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 
 
7.11.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 začínají konečně klesat!

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází ke stagnaci a mírnému klesání počtu aktuálně nemocných. V nejbližším okolí se nárůst nemoci podařilo zastavit a v hlavních ohniscích začíná dokonce klesat. Na Okoři je aktuálně 0 případů. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (132), Libčice nad Vltavou (49), Horoměřice (47), Velké Přílepy (38), Holubice (35) a Statenice (30).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví.


 
 
4.11.2020 Nová autobusová linka Velké Přílepy - Statenice - Lidl Horoměřice - Suchdol

Zastupitelé Velkých Přílep (3.11.2020) a Statenic (3.6.2020) na svých zasedáních schválili financování zkušebního jednoletého provozu nové autobusové linky 409. Plánována je trasa z Velkých Přílep přes Statenice, Lidl Horoměřice až na Prahu - Suchdol se zajížďkou ke Statenickému mlýnu a obecnímu úřadu ve Statenicích. Předpokládané zahájení provozu linky je od následujícího školního roku tj. od 1.9.2021. Autobus by měl jezdit pouze ve dnech školní výuky (září - červen) a bude sloužit zejména k dopravě na Zemědělskou univerzitu a Základní školu Suchdol, ale umožní i dopravu na nákup do Lidlu v Horoměřicích nebo jako alternativa na cestu do Dejvic s přestupem na linku 107 u Zemědělské univerzity. Půjde celkem o 3 dopolední a 4 odpolední spoje denně, které by měly být koordinovány se začátkem a koncem školní výuky a provozovány městským midibusem s kapacitou 25 míst k sezení, které známe z provozu na méně vytížených nebo začínajících autobusových linkách v okolí. 


 

 
3.11.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se konalo v úterý 3.11.2020 od 19.00 hodin v jídelně 2. stupně ZŠ Velké Přílepy Pražská 740, Velké Přílepy. Roušky jsou pro účast na zasedání nutné.

Plánovaný program jednání:

 
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Obecní policie - pověření velitele           Návrh usnesení
5. Záměr prodeje vozu obecní policie         Návrh usnesení
6. Autobusová linka V. Přílepy - Suchdol
    Návrh usnesení   Varianty linky   Návrh jízdního řádu   
7. Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2020       
    Návrh rozpočtového opatření     Investice 2020
8. Prodej pozemku par. č. 632 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep   Zveřejněný záměr prodeje
9. Darovací smlouva - ulice V Líchách
12. Žádost na snížení nájmu - květinářství    Žádost
10. Diskuze s občany
11. Různé
  

   
 
1.11.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech je aktuálně 42 osob nemocných COVID-19. Onemocnělo zde celkem již 103 osob a 61 se z nemoci vyléčilo. Vývoj nemoci kopíruje celostátní vývoj a je ve Velkých Přílepech stále na vzestupu. Tyto údaje vyplývají z volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data denně aktualizuje pro všechny obce v ČR.

 
 

 
 
31.10.2020 Počty aktuálních případů nemoci COVID-19 se nadále zvyšují

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází k dalšímu zvýšení počtu aktuálně nemocných. V nejbližším okolí se nemoc nevyhýbá již žádné obci. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (201), Horoměřice (63), Libčice nad Vltavou (50), Holubice (41), Velké Přílepy (37) a Statenice (31).

Tyto údaje vyplývají z aktualizovaných volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data pravidelně zveřejňuje na úrovni všech obcí ČR.


 
 
 
25.10.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech byl oficiálně potvrzen první případ nemoci COVID-19 dne 21.7.2020. Onemocnělo zde již 61 osob, aktuálně je v obci 37 nemocných a 24 uzdravených. Vývoj nemoci kopíruje celostátní vývoj a je ve Velkých Přílepech stále na vzestupu. Tyto údaje vyplývají z volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data již denně aktualizuje pro všechny obce v ČR.


 
 
 
24.10.2020 Počty potvrzených případů nemoci COVID-19 nadále strmě rostou

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází k razantnímu zvýšení počtu aktuálně nemocných. V nejbližším okolí se nemoc nevyhýbá již žádné obci. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (146), Horoměřice (62), Libčice nad Vltavou (44) a Velké Přílepy (33).

Tyto údaje vyplývají z volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data již pravidelně zveřejňuje na úrovni všech obcí ČR.

 

 
 
 
18.10.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech byl oficiálně potvrzen první případ nemoci COVID-19 až 21.7.2020. Aktuálně je v obci 27 potvrzených nakažených osob. Nemoc je tak bohužel i ve Velkých Přílepech stále na vzestupu.


 
 
17.10.2020 Počty potvrzených případů nemoci COVID-19 stále strmě rostou

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází k razantnímu zvýšení počtu nakažených. V nejbližším okolí se nemoc nevyhýbá již žádné obci. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (86), Horoměřice (45), Velké Přílepy (27) a Libčice nad Vltavou (27).

Tyto údaje vyplývají z volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data již pravidelně zveřejňuje na úrovni všech obcí ČR.


 
16.10.2020 Letiště Praha bude od prosince v nočních hodinách uzavřeno

Letiště Praha od 1.12.2020 uzavře letiště v nočních hodinách od 22 do 6 hodin ráno. Tento krok přichází z důvodu snížení provozních nákladů letiště po propadu provozu při pandemii nemoci COVID-19. Úspory v osobních a provozních nákladech mají snížit aktuální ztrátu letiště, která nyní dosahuje kolem 100 milionů Kč měsíčně.  

Zda budou obnoveny i pozastavené protihlukové postupy v okolí letiště, které umožňují dřívější odklon z letového koridoru, aktuálně zjišťujeme. Hluková zátěž, která byla rozšířena na obce v okolí letiště, které nejsou součástí vymezeného letového prostoru, tak bude koncentrována do denní doby od 6 do 22 hodin.


 
 
30.9.2020 Počty potvrzených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje razantně rostou

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 30.9.2020 jsou uvedeny v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.

V jednotlivých obcích dochází k razantnímu zvýšení počtu nakažených oproti době letních prázdnin.

Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Příbram (112), Mladá Boleslav (105) a Kladno (102).

Ve Velkých Přílepech bylo zaznamenáno celkem 16 případů nemoci, aktuálně je 10 nemocných a 6 již vyléčených. V nejbližším okolí mají nejvíce aktuálně nakažených Kralupy n. Vltavou (66) a Roztoky (38).

Aktuálně je ve Středočeském kraji potvrzeno k 30.9.2020 celkem 3723 nemocných.


 
 
21.9.2020 Obecní úřad Velké Přílepy je uzavřen z důvodu výskytu nemoci COVID-19 

Počty nemocných COVID-19 v jednotlivých obcích Středočeského kraje stále rostou, ve Velkých Přílepech bylo k 31.8.2020 zaznamenáno celkem 6 případů nemoci, 3 nemocní a 3 již vyléčení. Obecní i stavební úřad ve Velkých Přílepech je od pondělí 21.9.2020 pro veřejnost zcela uzavřen z důvodu prokázané nákazy COVID-19 na dobu neurčitou.

Ve Středočeském kraji byl zaznamenán výskyt nemoci COVID-19 již v celkem 505 obcích z celkových 1144 obcí. 


 
 
 
15.9.2020 Zprovoznění nové silnice I/16 Slaný - Velvary (D7 - D8)
 
V pondělí 21.9.2020 bude slavnostně zprovozněna i II. etapa nové silnice I/16 Slaný - Velvary (km 6,7 - 13,4). Obchvat Slaného s napojením u Žižic (I. etapa), km 0,00–6,70 byl zprovozněn již 17.12.2019. Tato informace vyplývá z aktualizované informace Ředitelství silnic a dálnic. Tato mezinárodní silnice I. třídy, jako hlavní propojka dálnic D7 - D8, umožní kapacitní, komfortní a rychlé dopravní propojení v oblasti severně od Prahy, bez zatížení okolních obcí zvýšenou osobní i nákladní dopravou. Plné zprovoznění pro veřejnost je plánováno od úterý 22.9.2020. 
 
 
 
15.9.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 15.9.2020 od 19.00 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. Roušky jsou na účast zasedání nutné.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Plánovaný program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání
5. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti IS - Posílení vodovodní sítě od křížení ulic Nová x Svahová do křížení ulic Pod Lesem x Pod Hajnicí
6. Schválení dodavatele "Oprava zdroje tepla pro vytápění budovy Obecního úřadu Velké Přílepy“
7. Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště - navýšení příspěvku od r. 2021
8. Prodej pozemku pod nemovitostí st.632 o výměře 37m2, vyčleněného z č.parc. 153/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
9. Plnění dotačního programu obce pro rok 2020
10. Diskuze s občany
11. Různé
12. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2020
 
 
 
 
14.9.2020 Omezení průjezdu přes most ve Statenicích do 1.11.2020

Od pondělí 14.9.2020 bude průjezd přes Statenice (Černý Vůl) řízen semafory se střídavým provozem! Omezení bude na silnici II/240 ul. Kralupská a místních komunikacích ul. Únětická, Úvozová, Ke Kříži. Omezení dopravy je z důvodu dočasného zajištění opěrných zdí na komunikaci. Lze tak předpokládat zdržení v kolonách při průjezdu na Prahu zejména v ranních a odpoledních špičkách.


 

 
8.9.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná mimořádně v úterý 8.9.2020 již od 17.00 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Plánovaný program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Volba nového člena Rady obce
4. Zrušení Sociálního a kulturního výboru při zastupitelstvu obce
5. Schválení výsledku výběrového řízení "Oprava zdroje tepla pro vytápění budovy Obecního úřadu Velké Přílepy“
    Výběrová řízení
6. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021484/001 - ČEZ Distribuce a.s.
    Geometrický plán      Smlouva  
7. Podpora obědů pro seniory
8. Rozšíření webových stránek obce Velké Přílepy
9. Ukončení pronájmu nebytových prostor v č.p. 130 (papírnictví)
10. Diskuze s občany
11. Různé
12. Smlouva o výpůjčce - chodník Kladenská
        Situace      Smlouva
13. Doplnění "Ceníku poplatků obce Velké Přílepy" - prodej palivového dřeva

 
 
31.8.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 31.8.2020 je uveden v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. V jednotlivých obcích dochází ke zvýšení počtu nakažených oproti počátku letních prázdnin. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Kolín (34), Příbram (31) a Kladno (28).

Ve Velkých Přílepech bylo zaznamenáno celkem 6 případů nemoci, aktuálně jsou 3 nemocní a 3 již vyléčení. V nejbližším okolí mají nejvíce aktuálně nakažených Roztoky (7).

Ve Středočeském kraji tak již byl zaznamenán výskyt v celkem 505 obcích z celkových 1144 obcí. Aktuálně 567 nemocných se vyskytuje v celkem ve 191 obcích Středočeského kraje.


 

 
18.8.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se konalo v úterý 18.8.2020 od 19.00 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuze s občany (max.30 min.)
5. Změna ve vedení obce - počet místostarostů Návrh usnesení
6. Volba nového člena Rady obce Návrh usnesení
7. Zrušení Sociálního a kulturního výboru při zastupitelstvu obce Návrh usnesení
8. Volba nových členů redakční rady  Návrh usnesení
9. Schválení dohody o uspořádání vztahů - notářská úschova  Návrh usnesení     Dohoda      Notářská úschova
10. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2020
11. Schválení zadávací dokumentace pro koncesní řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy“
12. Schválení vítěze veřejné zakázky "Opěrná zeď v ulici Krátká, Velké Přílepy" Hodnocení nabídek    Vítězná nabídka
13. Vydražená 1/4 pozemku par. č. 74/7, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep  Usnesení
14. Požární řád obce  Návrh
15. Odpis pohledávky
16. Diskuze s občany
17. Různé
 

 
 
23.7.2020 Letiště Praha vydává pozastavení protihlukových postupů za snížení hlukové zátěže 

 

Letiště Praha, které od 7.7.2020 pozastavilo platnost protihlukových postupů, jak vyplývá z odpovědi na naši stížnost na Řízení letového provozu České republiky, vydalo dne 22.7.2020 tiskovou zprávu s názvem "Letiště Praha dočasně umožní dřívější točení letadel při odletu", kterou pozastavení protihlukových postupů vydává zcela nelogicky za snížení hlukové zátěže!

Uvádí konkrétně, že "Z důvodu snížení hlukové zátěže, zkrácení letové doby a snížení emisí u letadel dojde během července letošního roku k dočasné úpravě postupů pro odlety letadel z Letiště Václava Havla Praha." Věřme tedy, že toto rozhodnutí bude platit jen do konce července, jak je ve zprávě uvedeno. Jak pozastavené protihlukové postupy sníží hluk v okolí letiště se však ze zveřejněné zprávy nelze dozvědět. Víme jen, že hluková zátěž byla rozšířena na obce v okolí letiště, které nejsou součástí vymezeného letového prostoru.

Současně v části prg.aero/hluk Letiště Praha zveřejnilo zprávu: "Upozornění, z důvodu značného propadu leteckého provozu a s tím souvisejícím poklesem hlukové zátěže byly v souladu s konceptem Vyváženého přístupu k regulaci hluku dle ICAO dočasně zrušeny protihlukové postupy pro odlet pro RWY 24, RWY 06 a RWY 30. V uváděném konceptu však o rušení platnosti protihlukových postupů není ani slovo. Právě naopak hned v úvodu dokumentu je zcela jasně uvedeno, že hluk z letadla je nejvýznamnější příčinou nepříznivých reakcí společnosti na provoz a rozšiřování letišť. 

Nový postup bude, podle vyjádření letiště, průběžně vyhodnocován, a to za pomoci moderního systému monitoringu hluku a letových tratí. O výstupech, z tohoto moderního systému monitoringu hluku, Vás budeme po jejich zveřejnění informovat.

 

 
 
20.7.2020 Letiště Praha potichu změnilo protihlukové postupy 

Přes velký pokles letecké dopravy z důvodu pandemie nemoci COVID-19, jsme v posledních týdnech zaznamenali zvýšené přelety letadel přes obce Velké Přílepy, Tursko, Svrkyně, Okoř a okolí. Zhoršená hluková situace v těchto obcích je způsobena rozhodnutím Letiště Praha, které od 7.7.2020 pozastavilo platnost protihlukových postupů, jak vyplývá z odpovědi na naši stížnost na Řízení letového provozu České republiky.

Při východním směru větru tak již letadla neudržují letový prostor až na průletový bod za Roztoky a mohou opustit letový prostor i bez dosažení letové výšky 1530 metrů (5000 stop) pro proudová letadla a nebo výšky 980 metrů (3200 stop) pro vrtulová letadla.

O tomto kroku, či o jeho zdůvodnění Letiště Praha okolní obce a obyvatele od 7.7.2020 dosud vůbec neinformovalo, ani tento krok nijak nezdůvodnilo. Obce v okolí letiště, které leží mimo letový prostor, jsou tak paradoxně nyní zatíženy větším hlukem než v době před poklesem letecké dopravy z důvodu pandemie. O důvodech tohoto kroku tak můžeme zatím pouze spekulovat. Tento termín však neodpovídá ani ukončení nouzového stavu v ČR, ani zahájení turistické sezóny. Zdá se že tento krok je spíše trucovitou reakcí či odvetou za zrušení paralelní dráhy, když Krajský soud v Praze ve středu 24.6.2020 vyhověl návrhu městských části Praha-Nebušice a Praha-Suchdol na zrušení části 2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje, kterým se vymezuje plocha veřejně prospěšné stavby D300 – plocha rozvoje letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha) – paralelní dráha.

Místo zlepšení protihlukových postupů např. ve formě zákazu nočních letů, které by nyní nečinily žádné kapacitní problémy, jsme se tak od vedení letiště dočkali pozastavení platnosti protihlukových opatření. Od dobrého a poctivého souseda, za kterého se Letiště Praha vydává, bychom tedy rozhodně čekali postup zcela odlišný.


 
  
30.6.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 30.6.2020 je uveden v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. V jednotlivých obcích dochází ke snížení počtu nakažených. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Jesenice u Prahy (9), Český Brod (6) a Roztoky u Prahy (6).

Ve Velkých Přílepech není aktuálně žádný potvrzený nemocný. Potvrzen je stále pouze 1 vyléčený.  

 

 
 
29.6.2020 Soud zrušil plánovanou paralelní dráhu na Letišti Václava Havla v Ruzyni

Krajský soud v Praze v minulém týdnu vyhověl pražským městským částem Nebušice a Suchdol, když zrušil část 2. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje z dubna 2018. Ta mimo jiné vymezovala plochu pro paralelní dráhu. Městská část Suchdol to oznámila na svých stránkách, rozsudek zveřejnil i soud. Důvodem zrušení je neúplné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí. V ZÚR nejsou hodnoceny kumulace a synergie vůči koridoru rychlostní silnice D7 do Chomutova, ačkoliv právě zde lze významné kumulativní a synergické vlivy předpokládat. Soud v odůvodnění uvedl, že při provozu letištní dráhy souběžně s provozem dálnice a železnice je možnost kumulování hluku či emisí snadno představitelná a pravděpodobná, přičemž již jednou byl odpůrce rozsudkem soudu na potřebu posouzení právě této kumulace výslovně upozorněn. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení u Nejvyššího správního soudu v Brně. O podání kasační stížnosti rozhodla Rada Středočeského kraje.

 


 
24.6.2020 Veřejné projednání dokumentace EIA k navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA STC2232 byla zveřejněna pozvánka k veřejnému projednání dokumentace k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. 
 
K dokumentaci se veřejnost mohla vyjádřit na veřejném projednání ve středu 24.6.2020 od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Úholičky, Náves 10, 252 64 Úholičky.
 
V případě navýšení kapacity skládky bude ukončen její provoz v roce 2026, v případě neschválení záměru to bude již v roce 2023.  O tom rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje svým stanoviskem.
 
Záznam z projednání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/              
 
 
 
16.6.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se zvýšením daně z nemovitostí o 100%

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v úterý 16.6.2020 od 19.00 hodin, a to v jídelně 2. stupně základní školy. Účast veřejnosti dle platných pravidel. V bodu 16. bude projednán i návrh vedení obce na zdvojnásobení daně z nemovitosti pro občany Velkých Přílep formou zvýšení tzv. místního koeficientu na 2.

 

Přímý přenos a záznam zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí                                                                                                                           

2. Schválení programu jednání                                                                                                                           

3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů                                                                                                             

4. Diskuze s občany (max.30 min.)                                                                                                                     

5. Závěrečný účet

    Finanční vypořádání dotací      Dotace Ministerstva financí       Zpráva o přezkoumání        Návrh účtu 2019                                                                                                                 

6. Obecní policie - nákup automobilu

    Otevírání obálek         Vítězná nabídka                                                                                                      

7. Dohoda o zajištění pohřebnictví 

    Smlouva o provozování pohřebiště Únětice         Kalkulace nákladů                                                                                                         

8. Schválení vítěze poptávkového řízení "Naučná stezka MŠ Jablíčko" 

    Protokol posouzení nabídek       Vítězná nabídka                                                      

9. Schválení vítěze poptávkového řízení - Vybavení polyfunkčního domu nábytek     

    Protokol posouzení nabídek      Vítězná nabídka                                             

10. Schválení vítěze výběrového řízení "Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání - dodávka vybavení"   

      Protokol otevírání obálek       Vítězná nabídka

11. Dotační program obce - změny pravidel                                                                                                         

12. Darovací smlouva - sakrální stavba "Křížek"   

      Darovací smlouva                                                                                       

13. Vyjádření obce Velké Přílepy k "Územní opatření o stavební uzávěře pro "Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku   Tuchoměřice D7- Tursko"

     Námitka 2020          Námitka 2018   

14. Dohoda o uspořádání vztahů - VICTORIAVILLE LTD.

      Dohoda        Nákres                                                                         

15. Návrh veřejné vyhlášky o pojmenování veřejného prostranství

     Pojmenování nových ulic                                                                         

16. Návrh veřejné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

      Vyhláška 

17. Náborový příspěvek

      Příspěvek                                                                                                                                  

18. Senior oaza Kamýk

      Zbořený vrhnostenský dvůr                                                                                                                                 

19. Diskuze s občany                                                                                                                                         

20. Různé

 
 
 
 
28.5.2020 Nový návrh na vyhlášení stavební uzávěry pro koridor silnic II/240 a II/101 

Rada Středočeského kraje zveřejnila nový návrh na vyhlášení stavební uzávěry propojky dálnic D7-D8, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) svým rozhodnutím zrušilo dne 20.4.2020, z důvodu porušení zákonem stanovené procedury. 

K novému návrhu stavební uzávěry včetně mapových podkladů může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny, uplatnit u KÚSK písemné připomínkyVlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky ke KÚSK, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění tzn. odeslání nejpozději do 26.6.2020.


 
 
 
 
 
25.5.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 25.5.2020 je uveden v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. V jednotlivých obcích dochází ke snížení počtu nakažených. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Kostelec nad Labem (19), Kladno (7),  Roztoky u Prahy (6) a Jesenice u Prahy (6).

Ve Velkých Přílepech není aktuálně žádný potvrzený nemocný. Potvrzen je pouze 1 vyléčený.  

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
 
 
 
 
 
21.5.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskutečilo mimořádně ve čtvrtek 21.5.2020 od 20.00 hodin, a to v jídelně 2. stupně základní školy. Účast veřejnosti dle platných pravidel - s rouškami byla umožněna.

Záznam zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Schválení vítěze veřejné zakázky "Rekonstrukce vodní nádrže na parc.č. 51/12, kat. ú. Kamýk u Velkých Přílep"
 

5. Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci vlivů záměru „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky na životní prostředí (EIA)
6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2020
 
 
7. Dodatek Art & Kri
 

8. Věcné břemeno - Velké Přílepy, p.č. 190/98 - kNN
 

9. Diskuze s občany
10. Různé
11. Schválení vítěze veřejné zakázky "Meteorologický sloup s informační deskou"
 

 

 

 


 
 
 
30.4.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 30.4.2020 je uvedeno v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Plyne z něj, že v jednotlivých obcích jde spíše o nízké jednotky nakažených. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazují pouze velká města jako je Příbram (15), Neratovice (15), Hostivice (13), Jesenice u Prahy (13), Brandýs n/L (11), Slaný (10), Čelákovice (10).

Ve Velkých Přílepech není aktuálně žádný potvrzený nemocný. Potvrzen je pouze 1 vyléčený. Přestože jsou čísla potvrzených případů v okolních obcích relativně nízká, je stále potřeba dodržovat všechna platná omezení a doporučení vlády ČR.   

 
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
 
 

 
 
28.4.2020 Byla zveřejněna dokumentace EIA k navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2232 byla zveřejněna dokumentace k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. Tento záměr má významný vliv na životní prostředí a je posuzován podle zákona.
K dokumentaci se veřejnost může vyjádřit do 28.5.2020. 
 
Ve zpracované dokumentaci se musel oznamovatel záměru zaměřit především na oblasti:
1. zamezení úletů lehkých odpadů, včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem;
2. přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu majícího vliv na pachovou situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem;
3. konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy;
4. kumulace vlivů se záměry v okolí skládky Úholičky (konkretizovat provozy a možné kumulativní vlivy);
5. posouzení vlivů na krajinný ráz;
6. podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby skládkování minimálně o 3 roky), včetně všech vlivů z realizace záměru  vyplývajících;
7. upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak, aby odpovídal skutečnému stavu a byl v souladu s platnou legislativou;
8. v dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na vyhodnocení, doplnění a dále všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.

  
 
 
 
23.4.2020 stavební uzávěra pro koridor silnic II/240 a II/101 skončila

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) svým rozhodnutím zrušilo Územní opatření o stavební uzávěře ze dne 23.07.2018, vydané Radou Středočeského kraje, pro koridor silnic II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko vč. napojení do mimoúrovňové křižovatky („MUK“) Středokluky I. etapa.

Ministerstvo rozhodlo, že územní opatření o stavební uzávěře bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, neboť při jeho vydání došlo k porušení zákonem stanovené procedury. Stavební uzávěra se týkala částí správních území obcí Středokluky, Tuchoměřice, Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně, Holubice a Tursko. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání (rozklad).

Na základě podnětu Spolku Kamýk ze dne 2.10.2018 tak bylo ze strany MMR poprvé rozhodnuto a potvrzeno, že navrhovaná trasa propojky dálnic D7 - D8 je dlouhodobě prosazována v rozporu se zákonem a bez ohledu na práva dotčených subjektů např. vlastníků pozemků, občanů, obcí, spolků, kterým poskytuje zákon různou formu ochrany. Budeme proto i nadále pokračovat v ochraně práv občanů a prokazování porušování právních předpisů, které je zřejmé i v dalších řízeních probíhajících k této plánované stavbě.

 


 

 
21.4.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v úterý 21.4.2020 od 19.00 hodin mimořádně v jídelně 2. stupně základní školy, Pražská 740, Velké Přílepy. 

Přímý přenos a záznam najdete na internetu od úterý 21.4.2020 od 19.00 hodin na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů

4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6000464/VB/01 Velké Přílepy, 78/2 přeložka VN za kVN (lokalita U Hájnice)

 Geometrický plán      Návrh smlouvy      Smlouva o budoucí smlouvě 2018     Vlastnictví dotčených parcel

5. Chodník Kladenská - smlouva se stavební společností

Zpráva o hodnocení nabídek      Smlouva o dílo

6. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2020

 Rozpočtové opatření č. 3

7. Dodatek k plánovací smlouvě Art & Kri (lokalita U Hájnice)

 Dodatek č. 1     Změna - situace     Plánovací smlouva 2017     Zpráva výboru pro ŽP     Schéma cest     Žádost o zpřístupnění pozemku

8. Dohoda o zajištění pohřebnictví

 Smlouva o zajištění pohřebnictví Noutonice

9. Různé

10. Diskuze s občany

11. Přijetí dotace - rekonstrukce vodní nádrže, na vybavení č.p. 730


 
 
 
 
 
6.4.2020 Počty potvrzených pozitivních případů Covid-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID - 19 v jednotlivých obcích Středočeského kraje není zdaleka tak velké, jak by se mohlo ze sdělovacích prostředků zdát. Z přehledu poskytnutého dne 6.4.2020 Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje vyplývá, že v jednotlivých obcích jde spíše o nízké jednotky nakažených. Nejvyšší počty nakažených vykazují pouze velká města jako je Kladno (28), Mladá Boleslav (15), Kolín (14), Příbram (14) a Čelákovice (14).

Ve Velkých Přílepech je potvrzen pouze 1 pozitivní případ, v Roztokách 2 případy, v Horoměřicích 6 a v Tuchoměřicích také 6 potvrzených případů nemoci COVID - 19. Přestože jsou čísla potvrzených případů v okolních obcích relativně nízká, je stále potřeba dodržovat všechna platná omezení a doporučení vlády ČR.   

 
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
 
 
 
 
 
23.3.2020 Odpuštění nájmu podnikatelům v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR

Na schůzi rady obce Velké Přílepy dne 23.3.2020 bylo na návrh Spolku Kamýk schváleno odpuštění nájemného podnikatelům, kteří mají svoje provozovny v budovách, které jsou majetkem obce Velké Přílepy. Tato schůze se, z důvodu omezení možného rozšíření nákazy Coronavirem, poprvé v historii obce konala pomocí videokonference.

Odpuštění nájmu bylo schváleno na období kalendářních měsíců od vyhlášení nouzového stavu tj. od 1. března plus  jeden kalendářní měsíc navíc po jeho ukončení.
 
Tento krok je snahou pomoci podnikatelům překlenout složité období a současně udržet a dále rozvíjet služby v obci - restaurace, květinářství, papírnictví, zásilkovna, dětská logopedie, školní doučování.
 
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
  

  
 
 
9.3.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v pondělí 9.3.2020 od 19.15 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Diskuze s občany (max.30 min.)

4. Výsledek dotačního programu na rok 2020

    Dotace schválené

5. Schválení účetní závěrky za rok 2019

    Rozvaha   Výkaz zisku a ztrát   Inventarizační zpráva  Účetní závěrka   Příloha

6. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2020

    Návrh rozpočtového opatření č. 2   Přehled investic 2020   Změna rozpisu č. 1

7. Dodatek k plánovací smlouvě Art & Kri

    Schéma pěšiny   Dodatek č. 1

8. Schválení výsledků VŘ - Manažer koncesního řízení

9. Dodatek č.1 ke smlouvě o svozu a odstraňování odpadu vznikající na území obce Velké Přílepy

    Dodatek č. 1   Příloha č. 1

10. Obecní policie - nákup automobilu

    Pořadí nabídek   Specifikace automobilu

11. Pronájem nebytových prostor v čp. 130 ul. Pražská

    Zveřejněný záměr   Nabídka BestFit   Nabídka Linková

12. Žádost o dotaci - Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

13. Různé

14. Směnná smlouva - vypořádání pozemků pro záměr: Rekonstrukce vodní nádrže par. č. 51/12, k.ú. Kamýk u                Velkých Přílep

    Smlouva o budoucí smlouvě směnné


 
  
27.2.2020 Podnět k přezkumu Stanoviska EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 
Spolek Kamýk podal, v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podnět k přezkumu zákonnosti na Ministerstvo životního prostředí. Souhlasné Stanovisko EIA k přeložce II/240 k záměru bylo zveřejněno Magistrátem hlavního města Prahy dne 12.12.2019 na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073
 
V zaslaném návrhu jsme doložili přes sedmdesát případů porušení zákona. Vydané souhlasné stanovisko k této stavbě doporučuje variantu B vedoucí přes katastr Velkých Přílep, pouze 210 metrů od zastavěné oblasti Kamýku. V případě zahájení přezkumného řízení může být vydané stanovisko podrobeno přezkumu ze strany Ministerstva životního prostředí, které rozhodne zda byl proces posuzování vlivu na životní prostředí a vydané stanovisko v souladu se zákonem. Výsledkem přezkumného řízení může být i zrušení Stanoviska EIA a vrácení k novému projednání.
 
 
 
 
 
11.2.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskutečnilo v úterý 11.2.2020 od 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Obecní policie - nákup automobilu

Ford Transit Custom

4. Výsledek poptávky na projekční práce : Posílení vodovodní sítě obce Velké přílepy od křížení ul. Nová x Svahová do křížení ul. Pod Lomem x Pod Hajnicí

Porovnání nabídek

5. Výsledek poptávkového řízení - Výběr projektanta - Dokumentace dopravního značení pro omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 12t

6. Diskuze s občany

7. Různé

 

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

 
 
 
 
 
 
1.1.2020 Odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev

Nařízením vlády ČR se od 1.1.2020 mění odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev. Ve Velkých Přílepech se tak mění odměňování starostky obce na 66 286 Kč a místostarostky obce na 58 332 Kč hrubého měsíčně dle přiloženého nařízení vlády č. 338/2019. Odměňovaní ostatních členů zastupitelstva zůstává beze změny dle schválení na zasedání zastupitelstva ze dne 1.11.2018: Neuvolněný místostarosta ve výši 23 500 Kč, člen Rady obce ve výši 6 758 Kč, předseda výboru zřízeného při zastupitelstvu obce ve výši 3 379 Kč, člen výboru nebo komise ve výši 2 816 Kč, neuvolněný člen zastupitelstva 1 690 Kč hrubého měsíčně.

Nařízení vlády č. 338/2019 

 


 
 
22.1.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční mimořádně ve středu 22.1.2020 od 20 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Tělocvična ZŠ - schválení podání žádosti o dotaci

4. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času

5. Obecní policie - nákup automobilu

6. Diskuze s občany

7. Různé

Dokumenty k programu zasedání:

Dokumentace k Tělocvičně ZŠ

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

 


 
 
 
 
  
 
17.12.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v úterý 17.12.2019 od 19 hodin v CVA (kino) Pražská 129.

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí
2. Program zasedání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuze s občany (max.30 min.)
5. Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2019 o místním poplatku ze psů
6. Schválení obecně závazné vyhlášky č.4/2019 o místním poplatku z pobytu
7. Stanovení výše poplatků za svoz odpadu na rok 2020
8. Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2019
9. Schválení vítěze veřejné zakázky "Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy"
10. Dotační program obce pro rok 2020
11. Schválení rozpočtu obce pro rok 2020
12. Schválení plánu obnovy a investic vodovodů a kanalizace obce rok 2020
13. Vodné a stočné pro rok 2020
14. Poskytnutí zametacího stroje k čištění místních komunikací obce Velké Přílepy  - staženo
15. Ceník poplatků Obce Velké Přílepy
16. Plánovací smlouva p.č. st. 47 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ("Druchema")
17. Obnovení uzemní studie "U Hajnice"
18. Opatření vedoucí k omezení dálkové tranzitní dopravy na 12t - stav
19. Obsazení Sportovního výboru
20. Diskuse s občany
21. Různé
22. Závěr

Dodatečný bod

23.Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2020

Dokumenty k zasedání zastupitelstva dne 17.12.2019:

5. Vyhláška č. 3/2019 o poplatku ze psů

6. Vyhláška č. 4/2019 o poplatku z pobytu

7. Vyhláška o poplatku za svoz odpadu

8. Rozpočtové opatření č. 10

9. Návrh usnesení odpady

10. Usnesení dotační program 2020

11. Usnesení rozpočet 2020           11. Rozpočet 2020

12. Plán obnovy vodovody a kanalizace 2020             12. Plán obnovy 2020 VAK Beroun

13. Vodné a stočné 2020

15. Ceník poplatků 2020

16. Plánovací smlouva Druchema          16. Stavební úpravy byty           16. Úpravy v obci

17. Územní studie Hajnice          17. Návrh usnesení

19. Usnesení sportovní výbor

23. Usnesení - Termíny zasedání 2020

 

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

  


 
  
12.12.2019 Stanovisko EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 
Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) zveřejnil souhlasné Stanovisko EIA k přeložce II/240.
Stanovisko k záměru bylo zveřejněno na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073
 
Vydané souhlasné stanovisko k této stavbě doporučuje variantu B vedoucí přes katastr Velkých Přílep. Nyní může být vydané stanovisko, i na návrh veřejnosti, podrobeno přezkumu ze strany Ministerstva životního prostředí, které rozhodne zda je proces posuzování vlivu na životní prostředí a vydané stanovisko v souladu se zákonem.
 
 

 
 
5.12.2019 Zprovoznění obchvatu Slaného na silnici I/16
 
Dne 17.12.2019 bude zprovozněna první etapa silnice I/16 (obchvat Slaného s napojením u Žižic, km 0,00–6,70). Zbytek stavby bude zprovozněn v druhé polovině roku 2020, a to s ohledem na prodloužení termínu archeologického průzkumu. Tato informace vyplývá z aktualizované informace Ředitelství silnic a dálnic. Tato silnice I. třídy, jako propojka dálnic D7 - D8, by také měla umožnit komfortnější a rychlejší tranzit nákladní dopravy v této oblasti. Zprovoznění tohoto úseku je podmínkou Policie ČR pro udělení souhlasu se zavedením zákazu tranzitu nad 12t na silnici II/240 v obci Velké Přílepy a okolí. Aktuálně je zpracována a projednána studie tohoto záměru. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy bude projednávat zadání zpracování a projednání tohoto projektu s dotčenými orgány, tak aby mohl zákaz tranzitní dopravy nad 12t platit na silnici II/240 co nejdříve. 

 
 
  
3.12.2019 Posudek EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 
Na základě §3 odst. 1 zákona č. 123/1998 o právu na informace o životním prostředí, se podařilo od Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) získat, dosud nezveřejněný Posudek EIA k přeložce II/240.
Tento posudek k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 byl zpracován a předán MHMP již 18.9.2019, avšak konečné stanovisko, přes uplynutí zákonné 30 denní lhůty, nebylo stále MHMP vydáno ani zveřejněno na https://portal.cenia.cz/
 
Tento posudek navrhuje MHMP vydat souhlasné stanovisko k této stavbě ve variantě B. Je zde od strany 197 uvedeno velké množství, celkem 43 podmínek, pro navazující řízení. Pro fázi přípravy 24, pro fázi výstavby 14, pro fázi provozu 4 a pro monitorování následné migrace živočichů 1.

Ve zpracovaném posudku k předložené dokumentaci, který zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., je také uvedeno vypořádání obdržených vyjádření. 

 


 

19.11.2019 Jižní obchvat Velkých Přílep 

Na internetových stránkách obce Velké Přílepy bylo zveřejněno oznámení o setkání dne 26.11.2019 od 19 hodin v Centru volnočasových aktivit, Pražská 129 (kino) ve věci navrhovaného Jižního obchvatu Velkých Přílep. Celková délka obchvatu je 2,9 km a spojuje silnici od Lichocevsi přes kruhový objezd na silnici II/240 u Statenic se silnicí na Roztoky.

Rada Středočeského kraje dne 30.9.2019 svým usnesením odsouhlasila projekt „Velké Přílepy, obchvat“ v předpokládaných nákladech 159.969.236,44 Kč s DPH a uložila Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, zajistit investorskou přípravu a realizaci akce včetně zajištění financování ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Tato stavba by tak byla koordinována a hrazena výhradně ze zdrojů Krajského úřadu a SFDI. Současně Rada kraje uložila Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, vypsat do 31.12.2019 veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace. Tato stavba, vzhledem ke svému rozsahu, bude v budoucnu procházet procesem posouzení vlivů na životní prostředí EIA, kde bude moci veřejnost podávat svá vyjádření k tomuto návrhu Krajského úřadu. 

 


12.11.2019 Zmocnění zástupce veřejnosti 

Dnes bylo předáno Krajskému úřadu Středočeského kraje zmocnění Spolku Kamýk jako Zástupce veřejnosti. Zmocnění bylo bylo doloženo 261 podpisy občanů z 35 ulic obce Velké Přílepy. Budeme tak nyní zastupovat občany v procesu pořizování 3. aktualizace zásad územního rozvoje. Současně dnes byla podána i námitka Zástupce veřejnosti k ZÚR.

Děkujeme všem občanům za aktivní podporu a zmocnění!

Spolek Kamýk


 

 

8.11.2019 Námitky proti 3. aktualizaci ZÚR 

Děkujeme za Vaši aktivní podporu našich společných cílů a za již doručené podpisové archy.

Na základě dotazů a žádostí obyvatel obce Velké Přílepy, prodlužujeme lhůtu na doručení podepsaného zmocnění Zástupce veřejnosti k návrhu  3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Podepsané zmocnění tedy můžete doručit zpět do sídla Spolku Kamýk, Halasova 714 až do pondělí 11.11.2019.

I přes podepsané zmocnění Zástupce veřejnosti však může každý jednotlivec s trvalým pobytem v obci podat současně i svou vlastní připomínku k tomuto návrhu. Poslední termín pro odeslání námitek a připomínek je dle zákona 18.11.2019.

Dne 12.11.2019 bude podepsané zmocnění a společná námitka Zástupce veřejnosti doručena na podatelnu úřadu na adrese: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

 


  

25.10.2019 Námitky proti 3. aktualizaci ZÚR 

Dne 2.10.2019 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje 3. aktualizaci zásad územního rozvoje. Jde o aktualizaci krajského územního plánu, kterou následně obce přejímají do svých územních plánů.

Již v roce 2017 obyvatelé Velkých Přílep v referendu odmítli trasu přeložky II/240 vedoucí přes katastr obce ve vzdálenosti pouhých 210 metrů od obydlené oblasti obce. Přesto Krajský úřad stále prosazuje a navrhuje tuto variantu. Navíc jde o návětrnou západní stranu. Nyní je tedy ten správný čas podat námitky proti tomuto návrhu, aby došlo k úpravě trasy a k jejímu odsunu dále od obce.

Jednotlivec však dle zákona může proti tomuto návrhu podávat pouze připomínky, které jsou pro úředníky nezávazné a vůbec se k nim nemusí vyjadřovat ani je zohledňovat!

Námitky mohou podávat jen obce a Zástupci veřejnosti, kteří mohou následně případně podávat i návrh na přezkum nezákonného rozhodnutí ve věci námitek nebo i správní žalobu.

Aby mohl Zástupce veřejnosti konat, musí být dle zákona zmocněn podpisy minimálně dvou set občanů obce! 

Rada obce Velké Přílepy dne 23.10.2019 schválila jednomyslně obdobnou námitku k návrhu 3. aktualizace ZÚR!

Proto jsme Vám až do Vašich dopisních schránek doručili žádost o podporu s vysvětlením včetně zmocnění Zástupce veřejnosti, kterým je právnická osoba Spolek Kamýk. Vašim podpisem zmocnění Zástupce veřejnosti a doručením zpět do sídla spolku na adresu Halasova 714 (výjezd z obce směrem na Noutonice), podpoříte prosazení požadavků občanů nejen na místní, ale i krajské úrovni.

Podepsané zmocnění prosím doručte zpět do sídla spolku do 8.11.2019.

Ještě stále to můžeme změnit!

 

Spolek Kamýk

  

Námitky a zmocnění ke stažení a podepsání

Podrobnější odůvodnění požadavků

Žádost o podporu

Mapa navrhovaného koridoru D057 Tuchoměřice - Tursko

Schválená námitka - Usnesení Rady obce Velké Přílepy ze dne 23.10.2019  


 
5.11.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskuteční dne 5.11.2019 od 19 hodin v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 5.11.2019

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení předchozího jednání zastupitelstva, zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Záměr prodeje pozemků
6. Plánovací smlouva p.č. st. 47 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ("Druchema")
7. Různé

Dokumenty k zasedání zastupitelstva dne 5.11.2019:

5. Návrh usnesení

5. Mapa katastru

5. Znalecký posudek cesty Statenice

8. Dodatek ke zřizovací listině Základní školy Velké Přílepy

 

 

 
 
8.10.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskuteční dne 8.10.2019 od 19 hodin v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 8.10.2019

 

 

 


 

 
 
25.9.2019 Projednávání trasy části Pražského okruhu Suchdol – Březiněves (D8) zahájeno 
 
Na portále Ministerstva životního prostředí https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488 byl zveřejněn záměr výstavby další severní části Pražského vnějšího okruhu SOKP 519 Suchdol - Březiněves, vedoucí katastrálním územím Bohnice, Březiněves, Dolní Chabry, Suchdol, Čimice, Ďáblice, Zdiby.
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj a pro Prahu. Vyjádření dotčených obcí a veřejnosti je možné nejpozději do 31.10.2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
16.9.2019 Projednávání trasy severní části Pražského okruhu Ruzyně (D7) - Suchdol zahájeno 
 
Na portále Ministerstva životního prostředí https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486 byl zveřejněn záměr výstavby Pražského vnějšího okruhu SOKP 518 Ruzyně - Suchdol. Záměr je předkládán v jediné variantě J. Tj. v katastru území Přední Kopanina, Horoměřice, Nebušice, Lysolaje, Sedlec, Suchdol.
V tomto kroku tak nebyl předložen záměr posouzení varianty Ss, která byla plánována okolo obce Velké Přílepy.
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj a pro Prahu. Datum pro vyjádření dotčených obcí a veřejnosti je možné nejpozději do 16.10.2019.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.9.2019 navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2232 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky, má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona. Oznamovatel musí předložit k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 
Ve zpracované dokumentaci se musí oznamovatel záměru zaměřit především na oblasti:
1. zamezení úletů lehkých odpadů, včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem;
2. přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu majícího vliv na pachovou situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem;
3. konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy;
4. kumulace vlivů se záměry v okolí skládky Úholičky (konkretizovat provozy a možné kumulativní vlivy);
5. posouzení vlivů na krajinný ráz;
6. podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby skládkování minimálně o 3 roky), včetně všech vlivů z realizace záměru  vyplývajících;
7. upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak, aby odpovídal skutečnému stavu a byl v souladu s platnou legislativou;
8. v dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na vyhodnocení, doplnění a dále všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.


 
 
 
3.9.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskutečnilo dne 3.9.2019 v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 3.9.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 3.9.2019

 
 
 
 
 
  
31.7.2019 Veřejné projednání EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 

Dne 30.7.2019 se uskutečnilo Veřejné projednání na Krajském úřadě Středočeského kraje záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

 
Na tomto veřejném projednání byly vznášeny dotazy od okolních obcí, občanů a spolků. Zde najdete přednesené Vyjádření Spolku Kamýk k informování veřejnosti a dodržování platného zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
 
Co bude následovat?
 
Zveřejnění zápisu z projednání a bude zpracován posudek k předložené dokumentaci. Zpracováním posudku byl pověřen  RNDr. Tomáš Bajer, CSc., kterému byla dokumentace včetně vyjádření veřejnosti doručena dne 1.7.2019. Do 60 dnů od předání, tj. nejpozději do 30.8.2019 bude Magistrátu hlavního města Prahy tento posudek předložen, a ten nejpozději do 30 dnů od doručení posudku vydá závazné stanovisko k tomuto záměru.
 
Dokumentace ještě však může být i opětovně vrácena k dalšímu doplnění.
 

 
 
 
 
 
30.7.2019 Sledujte veřejné projednání EIA k propojce dálnic D7 - D8 navrhované ve vzdálenosti pouze 210 metrů od obydlí Velkých Přílep!
 

Živé vysílání na YouTube

Záznam z vysílání najdete na YouTube Spolku Kamýk 30.7.2019 od 15.30 hodin zde https://www.youtube.com/

 
Na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 byla uveřejněna informace o veřejném projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Dokument najdete ZDE.
 
Veřejné projednání se uskutečnilo v úterý 30. července 2019 od 15.30 hod na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro
 
Na tomto veřejném projednání tak veřejnost vznášeela dotazy, připomínky, požadovala vysvětlení od oznamovatele, zpracovatele dokumentace i od projektanta.

 
 
12.7.2019 zahájení přezkumného řízení - Stavební uzávěra k propojce dálnic D7 - D8
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo USNESENÍ O ZAHÁJENÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ ve věci přezkoumání územního opatření o stavební uzávěře ze dne 23.07.2018, jako opatření obecné povahy, vydaného Radou Středočeského kraje, pro koridor silnic II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko.
 
Jak Ministerstvo pro místní rozvoj předběžně zjistilo, obec Lichoceves nerespektovala požadavek krajského úřadu a porušila povinnost jí uloženou zákonem, zejména pak ust. § 25 odst. 3) správního řádu - tj. bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, návrh územního opatření o stavební uzávěře a zveřejnit ho též dálkovým přístupem. Tímto porušením povinnosti tak naplnila znaky nezákonnosti procesu při vydávání opatření obecné povahy tj. ke stavební uzávěře na koridor záměru propojky dálnic D7 - D8. Přes námitku podanou Spolkem Kamýk již 16.4.2018 v této věci a upozornění na nezákonnost, Krajský úřad Středočeského kraje podanou námitku ignoroval a územní opatření o stavební uzávěře vydal. 
 
Vzhledem k tomu, že nezákonnost je z předložených podkladů zjevná, zahájilo ministerstvo přezkumné řízení ve věci shora uvedené.

 
 
8.7.2019 veřejné projednání dokumentace EIA k propojce dálnic D7 - D8
 
na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 uveřejněna informace o veřejném projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokument najdete ZDE.
 
Veřejné projednání se uskuteční:
datum: úterý 30. července 2019 od 15.30 hod.
místo: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva
Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro
 
 
 
26.6.2019 navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na úřední desce Středočeského kraje byl zveřejněn záměr navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky.
 
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 26.7. 2019
 
 

25.6.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva dne 25.6.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 25.6.2019

 


 

10.6.2019 vyjádření k doplněné dokumentaci EIA k propojce dálnic D7 - D8

Do 10.6.2019 bylo možné zasílat vyjádření občanů a obcí k doplněné dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí. 

Vyjádření Spolku Kamýk k této dokumentaci 2019

 Přepracovaná dokumentace EIA k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8)  

 
Dne 6.5.2019 byla na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 zveřejněna již třetí varianta dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101.
Následně začala běžet 30 denní lhůta pro zaslání vyjádření, a to od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj dne 10.5.2019. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/uredni-deska
Datum pro zasílání vyjádření veřejnosti k této přepracované dokumentaci je nejpozději k 10.6.2019. 
 
Nejpozději do 10.7.2019 lze očekávat i konání veřejného projednání dokumentace EIA, o kterém stačí informovat jen 5 pracovních dnů před jeho konáním!
 
 
 
9.5.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Hlavním bodem zasedání zastupitelstva bude představení projektu nové tělocvičny ve Velkých Přílepech ze strany jejich projektantů.

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 9.5.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 9.5.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 9.5.2019

 


24.4.2019 Jižní obchvat Velkých Přílep schválen na zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Na jednání zastupitelstva obce Velké Přílepy byla dne 23.4.2019 schválena II. část studie jižního obchvatu Velkých Přílep. Jižní obchvat obce by tak měl vést trasou pod Hajnicí, kde se napojí na silnici II/240 do Statenic (I.část studie) .

Následně by II. část obchvatu měla propojit II/240 od Statenic na II/2421 až na Roztoky. Nehrozilo by tak přímé propojení Okružní ulice na II/240. Trasa této II. části obchvatu bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách obce Velké Přílepy. Případná doprava plynoucí z budoucí propojky dálnic D7-D8 tak může být svedena mimo Kladenskou a Pražskou ulici v centru obce. Tato varianta napojení na propojku dálnic nyní bude posouzena v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 


 

23.4.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 23.4.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 23.4.2019

 

7.3. ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 7.3.2019 vypracování projektové dokumentace společností AF - CITYPLAN s.r.o. na návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy. Do konce roku 2019 by tak měl tento zákaz nabýt platnosti po schválení dotčenými úřady.

 

Schválení poptávkového řízení - omezení tranzitní dopravy nad 12t

 

7.3.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožňuje komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání. Záznam zasedání zastupitelstva dne 7.3.2019 od 19 hodin není bohužel z technických důvodů dostupný.

 

Program zasedání zastupitelstva 7.3.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 7.3.2019

 

 

29.1.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožnil komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Děkujeme za Vaše pozitivní ohlasy na toto živé vysílání. I přes otevřeně nesouhlasná vyjádření paní starostky, která zazněla v úvodu tohoto veřejného zasedání se i nadále budeme snažit zvyšovat jeho kvalitu, která by přilákala další občany ke sledovaní aktuálního dění ve vedení obce.  

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva ze dne 29.1.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 29.1.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 29.1.2019

 

13.12.2018 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Dění na zastupitelstvu nově nejen ze záznamu, ale i živě z vašeho počítače, mobilního telefonu či chytré TV s internetem, a to odkudkoliv.

Živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva nebo pokládat Vaše aktuální dotazy a připomínky už v průběhu jednání. Věříme, že toto zvýšení transparentnosti jednání a komfortu sledování občané obce přivítají a zvýší se tak i zájem občanů o dění v obci.  Věříme, že nám technické podmínky v místě zasedání tj. v galerii v 1. patře restaurace U Korychů umožní posun komfortu občanů na úroveň 21. století. 

Odkaz pro záznam z živého vysílání zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018 od 19 hodin najdete na YouTube kanále Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 13.12.2018 

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 13.12.2018

 

ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 22.11.2018 návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy a uložili starostce obce zajistit zahájení realizace tohoto projektu a oslovit v této věci i okolní obce zatížené tranzitní dopravou zejména na silnici II/240 v úseku Kralupy n. Vlt. – Velké Přílepy – Horoměřice. Současně zastupitelstvo pověřilo starostku a Dopravní a bezpečnostní výbor obce k zajištění zpracování projektové dokumentace.

ZÁKAZ TRANZITU - detailní zpráva

ZÁKAZ TRANZITU - prezentace

 

ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP ZE DNE 22.11.2018

Zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 19 hodin v galerii v 1.patře restaurace U Korychů.

Program zasedání zastupitelstva 22.11.2018

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 22.11.2018

  

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, mohou videozáznam zasedání sledovat po kliknutí na odkaz  https://www.youtube.com/ 

 ZÁZNAM Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP DNE 1.11.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19 do 21 hodin v sále restaurace U Korychů.

Hlavním účelem tohoto zasedání byla volba orgánů obce, tj. starosty, místostarostů, členů obecní rady a výborů obce.

 

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, celé jednání mohou sledovat zde na  https://www.youtube.com/ 

Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva 1.11.2018

 

Volba proběhla s následujícím výsledkem:

Starostka (uvolněná): Věra Čermáková (Tradice - Budoucnost)

Místostarostka (uvolněná): Mgr. Bc. Marie Válková (Tradice - Budoucnost)

Místostarosta(neuvolněný): Ing. Tomáš Hošek (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Mgr. Libuše Smidžárová (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Ing. Vlastimil Zaviačič (Spolek Kamýk)

Předsedové:

Finančního výboru: Bc. Josefa Daněk (Tradice - Budoucnost)

Kontrolního výboru: Ing. Petr Špindler (Spolek Kamýk)

Dopravního a bezpečnostního výboru: Doc. Ing. Michael Rykl, PhD. (Spolek Kamýk)

Sportovního výboru: Mgr. Naděžda Koštovalová (Tradice - Budoucnost)

Výboru pro životní prostředí: Ing. Martina Maršíková (Tradice - Budoucnost)

Stavebního výboru: Jan Klicpera (Tradice - Budoucnost)

Sociálního a kulturního výboru: Mgr. Eva Tluková (Tradice - Budoucnost)

 

Měsíční hrubé odměny zastupitelů:

Uvolněný starosta: 56 318 Kč (60 260 Kč - v roce 2019)

Uvolněný místostarosta: 49 560 Kč (53 029 Kč - v roce 2019)

Neuvolněný místostarosta: 23 500 Kč

Člen Rady obce: 6 758 Kč

Předseda výboru: 3 379 Kč

Člen výboru: 2 816 Kč

Člen zastupitelstva: 1 690 Kč