25.10.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech byl oficiálně potvrzen první případ nemoci COVID-19 dne 21.7.2020. Onemocnělo zde již 61 osob, aktuálně je v obci 37 nemocných a 24 uzdravených. Vývoj nemoci kopíruje celostátní vývoj a je ve Velkých Přílepech stále na vzestupu. Tyto údaje vyplývají z volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data již denně aktualizuje pro všechny obce v ČR.


 
 
 
24.10.2020 Počty potvrzených případů nemoci COVID-19 nadále strmě rostou

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází k razantnímu zvýšení počtu aktuálně nemocných. V nejbližším okolí se nemoc nevyhýbá již žádné obci. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (146), Horoměřice (62), Libčice nad Vltavou (44) a Velké Přílepy (33).

Tyto údaje vyplývají z volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data již pravidelně zveřejňuje na úrovni všech obcí ČR.

 

 
 
 
18.10.2020 Velké Přílepy - vývoj aktivních případů nemoci COVID-19 

Ve Velkých Přílepech byl oficiálně potvrzen první případ nemoci COVID-19 až 21.7.2020. Aktuálně je v obci 27 potvrzených nakažených osob. Nemoc je tak bohužel i ve Velkých Přílepech stále na vzestupu.


 
 
17.10.2020 Počty potvrzených případů nemoci COVID-19 stále strmě rostou

V jednotlivých obcích Středočeského kraje dochází k razantnímu zvýšení počtu nakažených. V nejbližším okolí se nemoc nevyhýbá již žádné obci. Nejvíce aktuálně nakažených nyní mají Roztoky (86), Horoměřice (45), Velké Přílepy (27) a Libčice nad Vltavou (27).

Tyto údaje vyplývají z volně dostupných dat Ministerstva zdravotnictví, které tato data již pravidelně zveřejňuje na úrovni všech obcí ČR.


 
16.10.2020 Letiště Praha bude od prosince v nočních hodinách uzavřeno

Letiště Praha od 1.12.2020 uzavře letiště v nočních hodinách od 22 do 6 hodin ráno. Tento krok přichází z důvodu snížení provozních nákladů letiště po propadu provozu při pandemii nemoci COVID-19. Úspory v osobních a provozních nákladech mají snížit aktuální ztrátu letiště, která nyní dosahuje kolem 100 milionů Kč měsíčně.  

Zda budou obnoveny i pozastavené protihlukové postupy v okolí letiště, které umožňují dřívější odklon z letového koridoru, aktuálně zjišťujeme. Hluková zátěž, která byla rozšířena na obce v okolí letiště, které nejsou součástí vymezeného letového prostoru, tak bude koncentrována do denní doby od 6 do 22 hodin.


 
 
30.9.2020 Počty potvrzených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje razantně rostou

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 30.9.2020 jsou uvedeny v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.

V jednotlivých obcích dochází k razantnímu zvýšení počtu nakažených oproti době letních prázdnin.

Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Příbram (112), Mladá Boleslav (105) a Kladno (102).

Ve Velkých Přílepech bylo zaznamenáno celkem 16 případů nemoci, aktuálně je 10 nemocných a 6 již vyléčených. V nejbližším okolí mají nejvíce aktuálně nakažených Kralupy n. Vltavou (66) a Roztoky (38).

Aktuálně je ve Středočeském kraji potvrzeno k 30.9.2020 celkem 3723 nemocných.


 
 
21.9.2020 Obecní úřad Velké Přílepy je uzavřen z důvodu výskytu nemoci COVID-19 

Počty nemocných COVID-19 v jednotlivých obcích Středočeského kraje stále rostou, ve Velkých Přílepech bylo k 31.8.2020 zaznamenáno celkem 6 případů nemoci, 3 nemocní a 3 již vyléčení. Obecní i stavební úřad ve Velkých Přílepech je od pondělí 21.9.2020 pro veřejnost zcela uzavřen z důvodu prokázané nákazy COVID-19 na dobu neurčitou.

Ve Středočeském kraji byl zaznamenán výskyt nemoci COVID-19 již v celkem 505 obcích z celkových 1144 obcí. 


 
 
 
15.9.2020 Zprovoznění nové silnice I/16 Slaný - Velvary (D7 - D8)
 
V pondělí 21.9.2020 bude slavnostně zprovozněna i II. etapa nové silnice I/16 Slaný - Velvary (km 6,7 - 13,4). Obchvat Slaného s napojením u Žižic (I. etapa), km 0,00–6,70 byl zprovozněn již 17.12.2019. Tato informace vyplývá z aktualizované informace Ředitelství silnic a dálnic. Tato mezinárodní silnice I. třídy, jako hlavní propojka dálnic D7 - D8, umožní kapacitní, komfortní a rychlé dopravní propojení v oblasti severně od Prahy, bez zatížení okolních obcí zvýšenou osobní i nákladní dopravou. Plné zprovoznění pro veřejnost je plánováno od úterý 22.9.2020. 
 
 
 
15.9.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 15.9.2020 od 19.00 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. Roušky jsou na účast zasedání nutné.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Plánovaný program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání
5. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti IS - Posílení vodovodní sítě od křížení ulic Nová x Svahová do křížení ulic Pod Lesem x Pod Hajnicí
6. Schválení dodavatele "Oprava zdroje tepla pro vytápění budovy Obecního úřadu Velké Přílepy“
7. Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště - navýšení příspěvku od r. 2021
8. Prodej pozemku pod nemovitostí st.632 o výměře 37m2, vyčleněného z č.parc. 153/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
9. Plnění dotačního programu obce pro rok 2020
10. Diskuze s občany
11. Různé
12. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2020
 
 
 
 
14.9.2020 Omezení průjezdu přes most ve Statenicích do 1.11.2020

Od pondělí 14.9.2020 bude průjezd přes Statenice (Černý Vůl) řízen semafory se střídavým provozem! Omezení bude na silnici II/240 ul. Kralupská a místních komunikacích ul. Únětická, Úvozová, Ke Kříži. Omezení dopravy je z důvodu dočasného zajištění opěrných zdí na komunikaci. Lze tak předpokládat zdržení v kolonách při průjezdu na Prahu zejména v ranních a odpoledních špičkách.


 

 
8.9.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná mimořádně v úterý 8.9.2020 již od 17.00 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Plánovaný program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Volba nového člena Rady obce
4. Zrušení Sociálního a kulturního výboru při zastupitelstvu obce
5. Schválení výsledku výběrového řízení "Oprava zdroje tepla pro vytápění budovy Obecního úřadu Velké Přílepy“
    Výběrová řízení
6. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021484/001 - ČEZ Distribuce a.s.
    Geometrický plán      Smlouva  
7. Podpora obědů pro seniory
8. Rozšíření webových stránek obce Velké Přílepy
9. Ukončení pronájmu nebytových prostor v č.p. 130 (papírnictví)
10. Diskuze s občany
11. Různé
12. Smlouva o výpůjčce - chodník Kladenská
        Situace      Smlouva
13. Doplnění "Ceníku poplatků obce Velké Přílepy" - prodej palivového dřeva

 
 
31.8.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 31.8.2020 je uveden v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. V jednotlivých obcích dochází ke zvýšení počtu nakažených oproti počátku letních prázdnin. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Kolín (34), Příbram (31) a Kladno (28).

Ve Velkých Přílepech bylo zaznamenáno celkem 6 případů nemoci, aktuálně jsou 3 nemocní a 3 již vyléčení. V nejbližším okolí mají nejvíce aktuálně nakažených Roztoky (7).

Ve Středočeském kraji tak již byl zaznamenán výskyt v celkem 505 obcích z celkových 1144 obcí. Aktuálně 567 nemocných se vyskytuje v celkem ve 191 obcích Středočeského kraje.


 

 
18.8.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se konalo v úterý 18.8.2020 od 19.00 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Přenos ze zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuze s občany (max.30 min.)
5. Změna ve vedení obce - počet místostarostů Návrh usnesení
6. Volba nového člena Rady obce Návrh usnesení
7. Zrušení Sociálního a kulturního výboru při zastupitelstvu obce Návrh usnesení
8. Volba nových členů redakční rady  Návrh usnesení
9. Schválení dohody o uspořádání vztahů - notářská úschova  Návrh usnesení     Dohoda      Notářská úschova
10. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2020
11. Schválení zadávací dokumentace pro koncesní řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy“
12. Schválení vítěze veřejné zakázky "Opěrná zeď v ulici Krátká, Velké Přílepy" Hodnocení nabídek    Vítězná nabídka
13. Vydražená 1/4 pozemku par. č. 74/7, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep  Usnesení
14. Požární řád obce  Návrh
15. Odpis pohledávky
16. Diskuze s občany
17. Různé
 

 
 
23.7.2020 Letiště Praha vydává pozastavení protihlukových postupů za snížení hlukové zátěže 

 

Letiště Praha, které od 7.7.2020 pozastavilo platnost protihlukových postupů, jak vyplývá z odpovědi na naši stížnost na Řízení letového provozu České republiky, vydalo dne 22.7.2020 tiskovou zprávu s názvem "Letiště Praha dočasně umožní dřívější točení letadel při odletu", kterou pozastavení protihlukových postupů vydává zcela nelogicky za snížení hlukové zátěže!

Uvádí konkrétně, že "Z důvodu snížení hlukové zátěže, zkrácení letové doby a snížení emisí u letadel dojde během července letošního roku k dočasné úpravě postupů pro odlety letadel z Letiště Václava Havla Praha." Věřme tedy, že toto rozhodnutí bude platit jen do konce července, jak je ve zprávě uvedeno. Jak pozastavené protihlukové postupy sníží hluk v okolí letiště se však ze zveřejněné zprávy nelze dozvědět. Víme jen, že hluková zátěž byla rozšířena na obce v okolí letiště, které nejsou součástí vymezeného letového prostoru.

Současně v části prg.aero/hluk Letiště Praha zveřejnilo zprávu: "Upozornění, z důvodu značného propadu leteckého provozu a s tím souvisejícím poklesem hlukové zátěže byly v souladu s konceptem Vyváženého přístupu k regulaci hluku dle ICAO dočasně zrušeny protihlukové postupy pro odlet pro RWY 24, RWY 06 a RWY 30. V uváděném konceptu však o rušení platnosti protihlukových postupů není ani slovo. Právě naopak hned v úvodu dokumentu je zcela jasně uvedeno, že hluk z letadla je nejvýznamnější příčinou nepříznivých reakcí společnosti na provoz a rozšiřování letišť. 

Nový postup bude, podle vyjádření letiště, průběžně vyhodnocován, a to za pomoci moderního systému monitoringu hluku a letových tratí. O výstupech, z tohoto moderního systému monitoringu hluku, Vás budeme po jejich zveřejnění informovat.

 

 
 
20.7.2020 Letiště Praha potichu změnilo protihlukové postupy 

Přes velký pokles letecké dopravy z důvodu pandemie nemoci COVID-19, jsme v posledních týdnech zaznamenali zvýšené přelety letadel přes obce Velké Přílepy, Tursko, Svrkyně, Okoř a okolí. Zhoršená hluková situace v těchto obcích je způsobena rozhodnutím Letiště Praha, které od 7.7.2020 pozastavilo platnost protihlukových postupů, jak vyplývá z odpovědi na naši stížnost na Řízení letového provozu České republiky.

Při východním směru větru tak již letadla neudržují letový prostor až na průletový bod za Roztoky a mohou opustit letový prostor i bez dosažení letové výšky 1530 metrů (5000 stop) pro proudová letadla a nebo výšky 980 metrů (3200 stop) pro vrtulová letadla.

O tomto kroku, či o jeho zdůvodnění Letiště Praha okolní obce a obyvatele od 7.7.2020 dosud vůbec neinformovalo, ani tento krok nijak nezdůvodnilo. Obce v okolí letiště, které leží mimo letový prostor, jsou tak paradoxně nyní zatíženy větším hlukem než v době před poklesem letecké dopravy z důvodu pandemie. O důvodech tohoto kroku tak můžeme zatím pouze spekulovat. Tento termín však neodpovídá ani ukončení nouzového stavu v ČR, ani zahájení turistické sezóny. Zdá se že tento krok je spíše trucovitou reakcí či odvetou za zrušení paralelní dráhy, když Krajský soud v Praze ve středu 24.6.2020 vyhověl návrhu městských části Praha-Nebušice a Praha-Suchdol na zrušení části 2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje, kterým se vymezuje plocha veřejně prospěšné stavby D300 – plocha rozvoje letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha) – paralelní dráha.

Místo zlepšení protihlukových postupů např. ve formě zákazu nočních letů, které by nyní nečinily žádné kapacitní problémy, jsme se tak od vedení letiště dočkali pozastavení platnosti protihlukových opatření. Od dobrého a poctivého souseda, za kterého se Letiště Praha vydává, bychom tedy rozhodně čekali postup zcela odlišný.


 
  
30.6.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 30.6.2020 je uveden v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. V jednotlivých obcích dochází ke snížení počtu nakažených. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Jesenice u Prahy (9), Český Brod (6) a Roztoky u Prahy (6).

Ve Velkých Přílepech není aktuálně žádný potvrzený nemocný. Potvrzen je stále pouze 1 vyléčený.  

 

 
 
29.6.2020 Soud zrušil plánovanou paralelní dráhu na Letišti Václava Havla v Ruzyni

Krajský soud v Praze v minulém týdnu vyhověl pražským městským částem Nebušice a Suchdol, když zrušil část 2. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje z dubna 2018. Ta mimo jiné vymezovala plochu pro paralelní dráhu. Městská část Suchdol to oznámila na svých stránkách, rozsudek zveřejnil i soud. Důvodem zrušení je neúplné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí. V ZÚR nejsou hodnoceny kumulace a synergie vůči koridoru rychlostní silnice D7 do Chomutova, ačkoliv právě zde lze významné kumulativní a synergické vlivy předpokládat. Soud v odůvodnění uvedl, že při provozu letištní dráhy souběžně s provozem dálnice a železnice je možnost kumulování hluku či emisí snadno představitelná a pravděpodobná, přičemž již jednou byl odpůrce rozsudkem soudu na potřebu posouzení právě této kumulace výslovně upozorněn. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení u Nejvyššího správního soudu v Brně. O podání kasační stížnosti rozhodla Rada Středočeského kraje.

 


 
24.6.2020 Veřejné projednání dokumentace EIA k navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA STC2232 byla zveřejněna pozvánka k veřejnému projednání dokumentace k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. 
 
K dokumentaci se veřejnost mohla vyjádřit na veřejném projednání ve středu 24.6.2020 od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Úholičky, Náves 10, 252 64 Úholičky.
 
V případě navýšení kapacity skládky bude ukončen její provoz v roce 2026, v případě neschválení záměru to bude již v roce 2023.  O tom rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje svým stanoviskem.
 
Záznam z projednání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/              
 
 
 
16.6.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se zvýšením daně z nemovitostí o 100%

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v úterý 16.6.2020 od 19.00 hodin, a to v jídelně 2. stupně základní školy. Účast veřejnosti dle platných pravidel. V bodu 16. bude projednán i návrh vedení obce na zdvojnásobení daně z nemovitosti pro občany Velkých Přílep formou zvýšení tzv. místního koeficientu na 2.

 

Přímý přenos a záznam zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí                                                                                                                           

2. Schválení programu jednání                                                                                                                           

3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů                                                                                                             

4. Diskuze s občany (max.30 min.)                                                                                                                     

5. Závěrečný účet

    Finanční vypořádání dotací      Dotace Ministerstva financí       Zpráva o přezkoumání        Návrh účtu 2019                                                                                                                 

6. Obecní policie - nákup automobilu

    Otevírání obálek         Vítězná nabídka                                                                                                      

7. Dohoda o zajištění pohřebnictví 

    Smlouva o provozování pohřebiště Únětice         Kalkulace nákladů                                                                                                         

8. Schválení vítěze poptávkového řízení "Naučná stezka MŠ Jablíčko" 

    Protokol posouzení nabídek       Vítězná nabídka                                                      

9. Schválení vítěze poptávkového řízení - Vybavení polyfunkčního domu nábytek     

    Protokol posouzení nabídek      Vítězná nabídka                                             

10. Schválení vítěze výběrového řízení "Vybavení Polyfunkčního domu pro vzdělávání - dodávka vybavení"   

      Protokol otevírání obálek       Vítězná nabídka

11. Dotační program obce - změny pravidel                                                                                                         

12. Darovací smlouva - sakrální stavba "Křížek"   

      Darovací smlouva                                                                                       

13. Vyjádření obce Velké Přílepy k "Územní opatření o stavební uzávěře pro "Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku   Tuchoměřice D7- Tursko"

     Námitka 2020          Námitka 2018   

14. Dohoda o uspořádání vztahů - VICTORIAVILLE LTD.

      Dohoda        Nákres                                                                         

15. Návrh veřejné vyhlášky o pojmenování veřejného prostranství

     Pojmenování nových ulic                                                                         

16. Návrh veřejné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

      Vyhláška 

17. Náborový příspěvek

      Příspěvek                                                                                                                                  

18. Senior oaza Kamýk

      Zbořený vrhnostenský dvůr                                                                                                                                 

19. Diskuze s občany                                                                                                                                         

20. Různé

 
 
 
 
28.5.2020 Nový návrh na vyhlášení stavební uzávěry pro koridor silnic II/240 a II/101 

Rada Středočeského kraje zveřejnila nový návrh na vyhlášení stavební uzávěry propojky dálnic D7-D8, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) svým rozhodnutím zrušilo dne 20.4.2020, z důvodu porušení zákonem stanovené procedury. 

K novému návrhu stavební uzávěry včetně mapových podkladů může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny, uplatnit u KÚSK písemné připomínkyVlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky ke KÚSK, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění tzn. odeslání nejpozději do 26.6.2020.


 
 
 
 
 
25.5.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 25.5.2020 je uveden v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. V jednotlivých obcích dochází ke snížení počtu nakažených. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazuje Kostelec nad Labem (19), Kladno (7),  Roztoky u Prahy (6) a Jesenice u Prahy (6).

Ve Velkých Přílepech není aktuálně žádný potvrzený nemocný. Potvrzen je pouze 1 vyléčený.  

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
 
 
 
 
 
21.5.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskutečilo mimořádně ve čtvrtek 21.5.2020 od 20.00 hodin, a to v jídelně 2. stupně základní školy. Účast veřejnosti dle platných pravidel - s rouškami byla umožněna.

Záznam zasedání najdete na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Schválení vítěze veřejné zakázky "Rekonstrukce vodní nádrže na parc.č. 51/12, kat. ú. Kamýk u Velkých Přílep"
 

5. Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci vlivů záměru „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky na životní prostředí (EIA)
6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2020
 
 
7. Dodatek Art & Kri
 

8. Věcné břemeno - Velké Přílepy, p.č. 190/98 - kNN
 

9. Diskuze s občany
10. Různé
11. Schválení vítěze veřejné zakázky "Meteorologický sloup s informační deskou"
 

 

 

 


 
 
 
30.4.2020 Počty potvrzených a vyléčených případů nemoci COVID-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID-19 a počty vyléčených v jednotlivých obcích Středočeského kraje k 30.4.2020 je uvedeno v přehledu poskytnutého Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Plyne z něj, že v jednotlivých obcích jde spíše o nízké jednotky nakažených. Aktuálně nejvyšší počty nakažených vykazují pouze velká města jako je Příbram (15), Neratovice (15), Hostivice (13), Jesenice u Prahy (13), Brandýs n/L (11), Slaný (10), Čelákovice (10).

Ve Velkých Přílepech není aktuálně žádný potvrzený nemocný. Potvrzen je pouze 1 vyléčený. Přestože jsou čísla potvrzených případů v okolních obcích relativně nízká, je stále potřeba dodržovat všechna platná omezení a doporučení vlády ČR.   

 
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
 
 

 
 
28.4.2020 Byla zveřejněna dokumentace EIA k navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2232 byla zveřejněna dokumentace k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. Tento záměr má významný vliv na životní prostředí a je posuzován podle zákona.
K dokumentaci se veřejnost může vyjádřit do 28.5.2020. 
 
Ve zpracované dokumentaci se musel oznamovatel záměru zaměřit především na oblasti:
1. zamezení úletů lehkých odpadů, včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem;
2. přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu majícího vliv na pachovou situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem;
3. konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy;
4. kumulace vlivů se záměry v okolí skládky Úholičky (konkretizovat provozy a možné kumulativní vlivy);
5. posouzení vlivů na krajinný ráz;
6. podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby skládkování minimálně o 3 roky), včetně všech vlivů z realizace záměru  vyplývajících;
7. upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak, aby odpovídal skutečnému stavu a byl v souladu s platnou legislativou;
8. v dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na vyhodnocení, doplnění a dále všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.

  
 
 
 
23.4.2020 stavební uzávěra pro koridor silnic II/240 a II/101 skončila

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) svým rozhodnutím zrušilo Územní opatření o stavební uzávěře ze dne 23.07.2018, vydané Radou Středočeského kraje, pro koridor silnic II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko vč. napojení do mimoúrovňové křižovatky („MUK“) Středokluky I. etapa.

Ministerstvo rozhodlo, že územní opatření o stavební uzávěře bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, neboť při jeho vydání došlo k porušení zákonem stanovené procedury. Stavební uzávěra se týkala částí správních území obcí Středokluky, Tuchoměřice, Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně, Holubice a Tursko. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání (rozklad).

Na základě podnětu Spolku Kamýk ze dne 2.10.2018 tak bylo ze strany MMR poprvé rozhodnuto a potvrzeno, že navrhovaná trasa propojky dálnic D7 - D8 je dlouhodobě prosazována v rozporu se zákonem a bez ohledu na práva dotčených subjektů např. vlastníků pozemků, občanů, obcí, spolků, kterým poskytuje zákon různou formu ochrany. Budeme proto i nadále pokračovat v ochraně práv občanů a prokazování porušování právních předpisů, které je zřejmé i v dalších řízeních probíhajících k této plánované stavbě.

 


 

 
21.4.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v úterý 21.4.2020 od 19.00 hodin mimořádně v jídelně 2. stupně základní školy, Pražská 740, Velké Přílepy. 

Přímý přenos a záznam najdete na internetu od úterý 21.4.2020 od 19.00 hodin na YouTube kanálu Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů

4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6000464/VB/01 Velké Přílepy, 78/2 přeložka VN za kVN (lokalita U Hájnice)

 Geometrický plán      Návrh smlouvy      Smlouva o budoucí smlouvě 2018     Vlastnictví dotčených parcel

5. Chodník Kladenská - smlouva se stavební společností

Zpráva o hodnocení nabídek      Smlouva o dílo

6. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2020

 Rozpočtové opatření č. 3

7. Dodatek k plánovací smlouvě Art & Kri (lokalita U Hájnice)

 Dodatek č. 1     Změna - situace     Plánovací smlouva 2017     Zpráva výboru pro ŽP     Schéma cest     Žádost o zpřístupnění pozemku

8. Dohoda o zajištění pohřebnictví

 Smlouva o zajištění pohřebnictví Noutonice

9. Různé

10. Diskuze s občany

11. Přijetí dotace - rekonstrukce vodní nádrže, na vybavení č.p. 730


 
 
 
 
 
6.4.2020 Počty potvrzených pozitivních případů Covid-19 v obcích Středočeského kraje

Rozšíření nemoci COVID - 19 v jednotlivých obcích Středočeského kraje není zdaleka tak velké, jak by se mohlo ze sdělovacích prostředků zdát. Z přehledu poskytnutého dne 6.4.2020 Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje vyplývá, že v jednotlivých obcích jde spíše o nízké jednotky nakažených. Nejvyšší počty nakažených vykazují pouze velká města jako je Kladno (28), Mladá Boleslav (15), Kolín (14), Příbram (14) a Čelákovice (14).

Ve Velkých Přílepech je potvrzen pouze 1 pozitivní případ, v Roztokách 2 případy, v Horoměřicích 6 a v Tuchoměřicích také 6 potvrzených případů nemoci COVID - 19. Přestože jsou čísla potvrzených případů v okolních obcích relativně nízká, je stále potřeba dodržovat všechna platná omezení a doporučení vlády ČR.   

 
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
 
 
 
 
 
23.3.2020 Odpuštění nájmu podnikatelům v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR

Na schůzi rady obce Velké Přílepy dne 23.3.2020 bylo na návrh Spolku Kamýk schváleno odpuštění nájemného podnikatelům, kteří mají svoje provozovny v budovách, které jsou majetkem obce Velké Přílepy. Tato schůze se, z důvodu omezení možného rozšíření nákazy Coronavirem, poprvé v historii obce konala pomocí videokonference.

Odpuštění nájmu bylo schváleno na období kalendářních měsíců od vyhlášení nouzového stavu tj. od 1. března plus  jeden kalendářní měsíc navíc po jeho ukončení.
 
Tento krok je snahou pomoci podnikatelům překlenout složité období a současně udržet a dále rozvíjet služby v obci - restaurace, květinářství, papírnictví, zásilkovna, dětská logopedie, školní doučování.
 
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
  

  
 
 
9.3.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v pondělí 9.3.2020 od 19.15 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Diskuze s občany (max.30 min.)

4. Výsledek dotačního programu na rok 2020

    Dotace schválené

5. Schválení účetní závěrky za rok 2019

    Rozvaha   Výkaz zisku a ztrát   Inventarizační zpráva  Účetní závěrka   Příloha

6. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2020

    Návrh rozpočtového opatření č. 2   Přehled investic 2020   Změna rozpisu č. 1

7. Dodatek k plánovací smlouvě Art & Kri

    Schéma pěšiny   Dodatek č. 1

8. Schválení výsledků VŘ - Manažer koncesního řízení

9. Dodatek č.1 ke smlouvě o svozu a odstraňování odpadu vznikající na území obce Velké Přílepy

    Dodatek č. 1   Příloha č. 1

10. Obecní policie - nákup automobilu

    Pořadí nabídek   Specifikace automobilu

11. Pronájem nebytových prostor v čp. 130 ul. Pražská

    Zveřejněný záměr   Nabídka BestFit   Nabídka Linková

12. Žádost o dotaci - Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

13. Různé

14. Směnná smlouva - vypořádání pozemků pro záměr: Rekonstrukce vodní nádrže par. č. 51/12, k.ú. Kamýk u                Velkých Přílep

    Smlouva o budoucí smlouvě směnné


 
  
27.2.2020 Podnět k přezkumu Stanoviska EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 
Spolek Kamýk podal, v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podnět k přezkumu zákonnosti na Ministerstvo životního prostředí. Souhlasné Stanovisko EIA k přeložce II/240 k záměru bylo zveřejněno Magistrátem hlavního města Prahy dne 12.12.2019 na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073
 
V zaslaném návrhu jsme doložili přes sedmdesát případů porušení zákona. Vydané souhlasné stanovisko k této stavbě doporučuje variantu B vedoucí přes katastr Velkých Přílep, pouze 210 metrů od zastavěné oblasti Kamýku. V případě zahájení přezkumného řízení může být vydané stanovisko podrobeno přezkumu ze strany Ministerstva životního prostředí, které rozhodne zda byl proces posuzování vlivu na životní prostředí a vydané stanovisko v souladu se zákonem. Výsledkem přezkumného řízení může být i zrušení Stanoviska EIA a vrácení k novému projednání.
 
 
 
 
 
11.2.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskutečnilo v úterý 11.2.2020 od 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Obecní policie - nákup automobilu

Ford Transit Custom

4. Výsledek poptávky na projekční práce : Posílení vodovodní sítě obce Velké přílepy od křížení ul. Nová x Svahová do křížení ul. Pod Lomem x Pod Hajnicí

Porovnání nabídek

5. Výsledek poptávkového řízení - Výběr projektanta - Dokumentace dopravního značení pro omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 12t

6. Diskuze s občany

7. Různé

 

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

 
 
 
 
 
 
1.1.2020 Odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev

Nařízením vlády ČR se od 1.1.2020 mění odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev. Ve Velkých Přílepech se tak mění odměňování starostky obce na 66 286 Kč a místostarostky obce na 58 332 Kč hrubého měsíčně dle přiloženého nařízení vlády č. 338/2019. Odměňovaní ostatních členů zastupitelstva zůstává beze změny dle schválení na zasedání zastupitelstva ze dne 1.11.2018: Neuvolněný místostarosta ve výši 23 500 Kč, člen Rady obce ve výši 6 758 Kč, předseda výboru zřízeného při zastupitelstvu obce ve výši 3 379 Kč, člen výboru nebo komise ve výši 2 816 Kč, neuvolněný člen zastupitelstva 1 690 Kč hrubého měsíčně.

Nařízení vlády č. 338/2019 

 


 
 
22.1.2020 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční mimořádně ve středu 22.1.2020 od 20 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy.

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí

2. Schválení programu jednání

3. Tělocvična ZŠ - schválení podání žádosti o dotaci

4. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času

5. Obecní policie - nákup automobilu

6. Diskuze s občany

7. Různé

Dokumenty k programu zasedání:

Dokumentace k Tělocvičně ZŠ

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

 


 
 
 
 
  
 
17.12.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se uskuteční v úterý 17.12.2019 od 19 hodin v CVA (kino) Pražská 129.

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí
2. Program zasedání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuze s občany (max.30 min.)
5. Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2019 o místním poplatku ze psů
6. Schválení obecně závazné vyhlášky č.4/2019 o místním poplatku z pobytu
7. Stanovení výše poplatků za svoz odpadu na rok 2020
8. Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2019
9. Schválení vítěze veřejné zakázky "Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy"
10. Dotační program obce pro rok 2020
11. Schválení rozpočtu obce pro rok 2020
12. Schválení plánu obnovy a investic vodovodů a kanalizace obce rok 2020
13. Vodné a stočné pro rok 2020
14. Poskytnutí zametacího stroje k čištění místních komunikací obce Velké Přílepy  - staženo
15. Ceník poplatků Obce Velké Přílepy
16. Plánovací smlouva p.č. st. 47 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ("Druchema")
17. Obnovení uzemní studie "U Hajnice"
18. Opatření vedoucí k omezení dálkové tranzitní dopravy na 12t - stav
19. Obsazení Sportovního výboru
20. Diskuse s občany
21. Různé
22. Závěr

Dodatečný bod

23.Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2020

Dokumenty k zasedání zastupitelstva dne 17.12.2019:

5. Vyhláška č. 3/2019 o poplatku ze psů

6. Vyhláška č. 4/2019 o poplatku z pobytu

7. Vyhláška o poplatku za svoz odpadu

8. Rozpočtové opatření č. 10

9. Návrh usnesení odpady

10. Usnesení dotační program 2020

11. Usnesení rozpočet 2020           11. Rozpočet 2020

12. Plán obnovy vodovody a kanalizace 2020             12. Plán obnovy 2020 VAK Beroun

13. Vodné a stočné 2020

15. Ceník poplatků 2020

16. Plánovací smlouva Druchema          16. Stavební úpravy byty           16. Úpravy v obci

17. Územní studie Hajnice          17. Návrh usnesení

19. Usnesení sportovní výbor

23. Usnesení - Termíny zasedání 2020

 

Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

  


 
  
12.12.2019 Stanovisko EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 
Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) zveřejnil souhlasné Stanovisko EIA k přeložce II/240.
Stanovisko k záměru bylo zveřejněno na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073
 
Vydané souhlasné stanovisko k této stavbě doporučuje variantu B vedoucí přes katastr Velkých Přílep. Nyní může být vydané stanovisko, i na návrh veřejnosti, podrobeno přezkumu ze strany Ministerstva životního prostředí, které rozhodne zda je proces posuzování vlivu na životní prostředí a vydané stanovisko v souladu se zákonem.
 
 

 
 
5.12.2019 Zprovoznění obchvatu Slaného na silnici I/16
 
Dne 17.12.2019 bude zprovozněna první etapa silnice I/16 (obchvat Slaného s napojením u Žižic, km 0,00–6,70). Zbytek stavby bude zprovozněn v druhé polovině roku 2020, a to s ohledem na prodloužení termínu archeologického průzkumu. Tato informace vyplývá z aktualizované informace Ředitelství silnic a dálnic. Tato silnice I. třídy, jako propojka dálnic D7 - D8, by také měla umožnit komfortnější a rychlejší tranzit nákladní dopravy v této oblasti. Zprovoznění tohoto úseku je podmínkou Policie ČR pro udělení souhlasu se zavedením zákazu tranzitu nad 12t na silnici II/240 v obci Velké Přílepy a okolí. Aktuálně je zpracována a projednána studie tohoto záměru. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy bude projednávat zadání zpracování a projednání tohoto projektu s dotčenými orgány, tak aby mohl zákaz tranzitní dopravy nad 12t platit na silnici II/240 co nejdříve. 

 
 
  
3.12.2019 Posudek EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 
Na základě §3 odst. 1 zákona č. 123/1998 o právu na informace o životním prostředí, se podařilo od Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) získat, dosud nezveřejněný Posudek EIA k přeložce II/240.
Tento posudek k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 byl zpracován a předán MHMP již 18.9.2019, avšak konečné stanovisko, přes uplynutí zákonné 30 denní lhůty, nebylo stále MHMP vydáno ani zveřejněno na https://portal.cenia.cz/
 
Tento posudek navrhuje MHMP vydat souhlasné stanovisko k této stavbě ve variantě B. Je zde od strany 197 uvedeno velké množství, celkem 43 podmínek, pro navazující řízení. Pro fázi přípravy 24, pro fázi výstavby 14, pro fázi provozu 4 a pro monitorování následné migrace živočichů 1.

Ve zpracovaném posudku k předložené dokumentaci, který zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., je také uvedeno vypořádání obdržených vyjádření. 

 


 

19.11.2019 Jižní obchvat Velkých Přílep 

Na internetových stránkách obce Velké Přílepy bylo zveřejněno oznámení o setkání dne 26.11.2019 od 19 hodin v Centru volnočasových aktivit, Pražská 129 (kino) ve věci navrhovaného Jižního obchvatu Velkých Přílep. Celková délka obchvatu je 2,9 km a spojuje silnici od Lichocevsi přes kruhový objezd na silnici II/240 u Statenic se silnicí na Roztoky.

Rada Středočeského kraje dne 30.9.2019 svým usnesením odsouhlasila projekt „Velké Přílepy, obchvat“ v předpokládaných nákladech 159.969.236,44 Kč s DPH a uložila Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, zajistit investorskou přípravu a realizaci akce včetně zajištění financování ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Tato stavba by tak byla koordinována a hrazena výhradně ze zdrojů Krajského úřadu a SFDI. Současně Rada kraje uložila Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, vypsat do 31.12.2019 veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace. Tato stavba, vzhledem ke svému rozsahu, bude v budoucnu procházet procesem posouzení vlivů na životní prostředí EIA, kde bude moci veřejnost podávat svá vyjádření k tomuto návrhu Krajského úřadu. 

 


12.11.2019 Zmocnění zástupce veřejnosti 

Dnes bylo předáno Krajskému úřadu Středočeského kraje zmocnění Spolku Kamýk jako Zástupce veřejnosti. Zmocnění bylo bylo doloženo 261 podpisy občanů z 35 ulic obce Velké Přílepy. Budeme tak nyní zastupovat občany v procesu pořizování 3. aktualizace zásad územního rozvoje. Současně dnes byla podána i námitka Zástupce veřejnosti k ZÚR.

Děkujeme všem občanům za aktivní podporu a zmocnění!

Spolek Kamýk


 

 

8.11.2019 Námitky proti 3. aktualizaci ZÚR 

Děkujeme za Vaši aktivní podporu našich společných cílů a za již doručené podpisové archy.

Na základě dotazů a žádostí obyvatel obce Velké Přílepy, prodlužujeme lhůtu na doručení podepsaného zmocnění Zástupce veřejnosti k návrhu  3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Podepsané zmocnění tedy můžete doručit zpět do sídla Spolku Kamýk, Halasova 714 až do pondělí 11.11.2019.

I přes podepsané zmocnění Zástupce veřejnosti však může každý jednotlivec s trvalým pobytem v obci podat současně i svou vlastní připomínku k tomuto návrhu. Poslední termín pro odeslání námitek a připomínek je dle zákona 18.11.2019.

Dne 12.11.2019 bude podepsané zmocnění a společná námitka Zástupce veřejnosti doručena na podatelnu úřadu na adrese: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

 


  

25.10.2019 Námitky proti 3. aktualizaci ZÚR 

Dne 2.10.2019 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje 3. aktualizaci zásad územního rozvoje. Jde o aktualizaci krajského územního plánu, kterou následně obce přejímají do svých územních plánů.

Již v roce 2017 obyvatelé Velkých Přílep v referendu odmítli trasu přeložky II/240 vedoucí přes katastr obce ve vzdálenosti pouhých 210 metrů od obydlené oblasti obce. Přesto Krajský úřad stále prosazuje a navrhuje tuto variantu. Navíc jde o návětrnou západní stranu. Nyní je tedy ten správný čas podat námitky proti tomuto návrhu, aby došlo k úpravě trasy a k jejímu odsunu dále od obce.

Jednotlivec však dle zákona může proti tomuto návrhu podávat pouze připomínky, které jsou pro úředníky nezávazné a vůbec se k nim nemusí vyjadřovat ani je zohledňovat!

Námitky mohou podávat jen obce a Zástupci veřejnosti, kteří mohou následně případně podávat i návrh na přezkum nezákonného rozhodnutí ve věci námitek nebo i správní žalobu.

Aby mohl Zástupce veřejnosti konat, musí být dle zákona zmocněn podpisy minimálně dvou set občanů obce! 

Rada obce Velké Přílepy dne 23.10.2019 schválila jednomyslně obdobnou námitku k návrhu 3. aktualizace ZÚR!

Proto jsme Vám až do Vašich dopisních schránek doručili žádost o podporu s vysvětlením včetně zmocnění Zástupce veřejnosti, kterým je právnická osoba Spolek Kamýk. Vašim podpisem zmocnění Zástupce veřejnosti a doručením zpět do sídla spolku na adresu Halasova 714 (výjezd z obce směrem na Noutonice), podpoříte prosazení požadavků občanů nejen na místní, ale i krajské úrovni.

Podepsané zmocnění prosím doručte zpět do sídla spolku do 8.11.2019.

Ještě stále to můžeme změnit!

 

Spolek Kamýk

  

Námitky a zmocnění ke stažení a podepsání

Podrobnější odůvodnění požadavků

Žádost o podporu

Mapa navrhovaného koridoru D057 Tuchoměřice - Tursko

Schválená námitka - Usnesení Rady obce Velké Přílepy ze dne 23.10.2019  


 
5.11.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskuteční dne 5.11.2019 od 19 hodin v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 5.11.2019

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení předchozího jednání zastupitelstva, zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Záměr prodeje pozemků
6. Plánovací smlouva p.č. st. 47 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ("Druchema")
7. Různé

Dokumenty k zasedání zastupitelstva dne 5.11.2019:

5. Návrh usnesení

5. Mapa katastru

5. Znalecký posudek cesty Statenice

8. Dodatek ke zřizovací listině Základní školy Velké Přílepy

 

 

 
 
8.10.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskuteční dne 8.10.2019 od 19 hodin v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 8.10.2019

 

 

 


 

 
 
25.9.2019 Projednávání trasy části Pražského okruhu Suchdol – Březiněves (D8) zahájeno 
 
Na portále Ministerstva životního prostředí https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488 byl zveřejněn záměr výstavby další severní části Pražského vnějšího okruhu SOKP 519 Suchdol - Březiněves, vedoucí katastrálním územím Bohnice, Březiněves, Dolní Chabry, Suchdol, Čimice, Ďáblice, Zdiby.
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj a pro Prahu. Vyjádření dotčených obcí a veřejnosti je možné nejpozději do 31.10.2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
16.9.2019 Projednávání trasy severní části Pražského okruhu Ruzyně (D7) - Suchdol zahájeno 
 
Na portále Ministerstva životního prostředí https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486 byl zveřejněn záměr výstavby Pražského vnějšího okruhu SOKP 518 Ruzyně - Suchdol. Záměr je předkládán v jediné variantě J. Tj. v katastru území Přední Kopanina, Horoměřice, Nebušice, Lysolaje, Sedlec, Suchdol.
V tomto kroku tak nebyl předložen záměr posouzení varianty Ss, která byla plánována okolo obce Velké Přílepy.
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj a pro Prahu. Datum pro vyjádření dotčených obcí a veřejnosti je možné nejpozději do 16.10.2019.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.9.2019 navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2232 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky, má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona. Oznamovatel musí předložit k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 
Ve zpracované dokumentaci se musí oznamovatel záměru zaměřit především na oblasti:
1. zamezení úletů lehkých odpadů, včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem;
2. přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu majícího vliv na pachovou situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem;
3. konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy;
4. kumulace vlivů se záměry v okolí skládky Úholičky (konkretizovat provozy a možné kumulativní vlivy);
5. posouzení vlivů na krajinný ráz;
6. podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby skládkování minimálně o 3 roky), včetně všech vlivů z realizace záměru  vyplývajících;
7. upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak, aby odpovídal skutečnému stavu a byl v souladu s platnou legislativou;
8. v dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na vyhodnocení, doplnění a dále všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.


 
 
 
3.9.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskutečnilo dne 3.9.2019 v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 3.9.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 3.9.2019

 
 
 
 
 
  
31.7.2019 Veřejné projednání EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 

Dne 30.7.2019 se uskutečnilo Veřejné projednání na Krajském úřadě Středočeského kraje záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

 
Na tomto veřejném projednání byly vznášeny dotazy od okolních obcí, občanů a spolků. Zde najdete přednesené Vyjádření Spolku Kamýk k informování veřejnosti a dodržování platného zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
 
Co bude následovat?
 
Zveřejnění zápisu z projednání a bude zpracován posudek k předložené dokumentaci. Zpracováním posudku byl pověřen  RNDr. Tomáš Bajer, CSc., kterému byla dokumentace včetně vyjádření veřejnosti doručena dne 1.7.2019. Do 60 dnů od předání, tj. nejpozději do 30.8.2019 bude Magistrátu hlavního města Prahy tento posudek předložen, a ten nejpozději do 30 dnů od doručení posudku vydá závazné stanovisko k tomuto záměru.
 
Dokumentace ještě však může být i opětovně vrácena k dalšímu doplnění.
 

 
 
 
 
 
30.7.2019 Sledujte veřejné projednání EIA k propojce dálnic D7 - D8 navrhované ve vzdálenosti pouze 210 metrů od obydlí Velkých Přílep!
 

Živé vysílání na YouTube

Záznam z vysílání najdete na YouTube Spolku Kamýk 30.7.2019 od 15.30 hodin zde https://www.youtube.com/

 
Na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 byla uveřejněna informace o veřejném projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Dokument najdete ZDE.
 
Veřejné projednání se uskutečnilo v úterý 30. července 2019 od 15.30 hod na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro
 
Na tomto veřejném projednání tak veřejnost vznášeela dotazy, připomínky, požadovala vysvětlení od oznamovatele, zpracovatele dokumentace i od projektanta.

 
 
12.7.2019 zahájení přezkumného řízení - Stavební uzávěra k propojce dálnic D7 - D8
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo USNESENÍ O ZAHÁJENÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ ve věci přezkoumání územního opatření o stavební uzávěře ze dne 23.07.2018, jako opatření obecné povahy, vydaného Radou Středočeského kraje, pro koridor silnic II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko.
 
Jak Ministerstvo pro místní rozvoj předběžně zjistilo, obec Lichoceves nerespektovala požadavek krajského úřadu a porušila povinnost jí uloženou zákonem, zejména pak ust. § 25 odst. 3) správního řádu - tj. bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, návrh územního opatření o stavební uzávěře a zveřejnit ho též dálkovým přístupem. Tímto porušením povinnosti tak naplnila znaky nezákonnosti procesu při vydávání opatření obecné povahy tj. ke stavební uzávěře na koridor záměru propojky dálnic D7 - D8. Přes námitku podanou Spolkem Kamýk již 16.4.2018 v této věci a upozornění na nezákonnost, Krajský úřad Středočeského kraje podanou námitku ignoroval a územní opatření o stavební uzávěře vydal. 
 
Vzhledem k tomu, že nezákonnost je z předložených podkladů zjevná, zahájilo ministerstvo přezkumné řízení ve věci shora uvedené.

 
 
8.7.2019 veřejné projednání dokumentace EIA k propojce dálnic D7 - D8
 
na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 uveřejněna informace o veřejném projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokument najdete ZDE.
 
Veřejné projednání se uskuteční:
datum: úterý 30. července 2019 od 15.30 hod.
místo: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva
Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro
 
 
 
26.6.2019 navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na úřední desce Středočeského kraje byl zveřejněn záměr navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky.
 
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 26.7. 2019
 
 

25.6.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva dne 25.6.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 25.6.2019

 


 

10.6.2019 vyjádření k doplněné dokumentaci EIA k propojce dálnic D7 - D8

Do 10.6.2019 bylo možné zasílat vyjádření občanů a obcí k doplněné dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí. 

Vyjádření Spolku Kamýk k této dokumentaci 2019

 Přepracovaná dokumentace EIA k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8)  

 
Dne 6.5.2019 byla na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 zveřejněna již třetí varianta dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101.
Následně začala běžet 30 denní lhůta pro zaslání vyjádření, a to od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj dne 10.5.2019. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/uredni-deska
Datum pro zasílání vyjádření veřejnosti k této přepracované dokumentaci je nejpozději k 10.6.2019. 
 
Nejpozději do 10.7.2019 lze očekávat i konání veřejného projednání dokumentace EIA, o kterém stačí informovat jen 5 pracovních dnů před jeho konáním!
 
 
 
9.5.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Hlavním bodem zasedání zastupitelstva bude představení projektu nové tělocvičny ve Velkých Přílepech ze strany jejich projektantů.

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 9.5.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 9.5.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 9.5.2019

 


24.4.2019 Jižní obchvat Velkých Přílep schválen na zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Na jednání zastupitelstva obce Velké Přílepy byla dne 23.4.2019 schválena II. část studie jižního obchvatu Velkých Přílep. Jižní obchvat obce by tak měl vést trasou pod Hajnicí, kde se napojí na silnici II/240 do Statenic (I.část studie) .

Následně by II. část obchvatu měla propojit II/240 od Statenic na II/2421 až na Roztoky. Nehrozilo by tak přímé propojení Okružní ulice na II/240. Trasa této II. části obchvatu bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách obce Velké Přílepy. Případná doprava plynoucí z budoucí propojky dálnic D7-D8 tak může být svedena mimo Kladenskou a Pražskou ulici v centru obce. Tato varianta napojení na propojku dálnic nyní bude posouzena v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 


 

23.4.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 23.4.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 23.4.2019

 

7.3. ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 7.3.2019 vypracování projektové dokumentace společností AF - CITYPLAN s.r.o. na návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy. Do konce roku 2019 by tak měl tento zákaz nabýt platnosti po schválení dotčenými úřady.

 

Schválení poptávkového řízení - omezení tranzitní dopravy nad 12t

 

7.3.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožňuje komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání. Záznam zasedání zastupitelstva dne 7.3.2019 od 19 hodin není bohužel z technických důvodů dostupný.

 

Program zasedání zastupitelstva 7.3.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 7.3.2019

 

 

29.1.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožnil komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Děkujeme za Vaše pozitivní ohlasy na toto živé vysílání. I přes otevřeně nesouhlasná vyjádření paní starostky, která zazněla v úvodu tohoto veřejného zasedání se i nadále budeme snažit zvyšovat jeho kvalitu, která by přilákala další občany ke sledovaní aktuálního dění ve vedení obce.  

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva ze dne 29.1.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 29.1.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 29.1.2019

 

13.12.2018 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Dění na zastupitelstvu nově nejen ze záznamu, ale i živě z vašeho počítače, mobilního telefonu či chytré TV s internetem, a to odkudkoliv.

Živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva nebo pokládat Vaše aktuální dotazy a připomínky už v průběhu jednání. Věříme, že toto zvýšení transparentnosti jednání a komfortu sledování občané obce přivítají a zvýší se tak i zájem občanů o dění v obci.  Věříme, že nám technické podmínky v místě zasedání tj. v galerii v 1. patře restaurace U Korychů umožní posun komfortu občanů na úroveň 21. století. 

Odkaz pro záznam z živého vysílání zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018 od 19 hodin najdete na YouTube kanále Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 13.12.2018 

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 13.12.2018

 

ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 22.11.2018 návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy a uložili starostce obce zajistit zahájení realizace tohoto projektu a oslovit v této věci i okolní obce zatížené tranzitní dopravou zejména na silnici II/240 v úseku Kralupy n. Vlt. – Velké Přílepy – Horoměřice. Současně zastupitelstvo pověřilo starostku a Dopravní a bezpečnostní výbor obce k zajištění zpracování projektové dokumentace.

ZÁKAZ TRANZITU - detailní zpráva

ZÁKAZ TRANZITU - prezentace

 

ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP ZE DNE 22.11.2018

Zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 19 hodin v galerii v 1.patře restaurace U Korychů.

Program zasedání zastupitelstva 22.11.2018

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 22.11.2018

  

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, mohou videozáznam zasedání sledovat po kliknutí na odkaz  https://www.youtube.com/ 

 ZÁZNAM Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP DNE 1.11.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19 do 21 hodin v sále restaurace U Korychů.

Hlavním účelem tohoto zasedání byla volba orgánů obce, tj. starosty, místostarostů, členů obecní rady a výborů obce.

 

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, celé jednání mohou sledovat zde na  https://www.youtube.com/ 

Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva 1.11.2018

 

Volba proběhla s následujícím výsledkem:

Starostka (uvolněná): Věra Čermáková (Tradice - Budoucnost)

Místostarostka (uvolněná): Mgr. Bc. Marie Válková (Tradice - Budoucnost)

Místostarosta(neuvolněný): Ing. Tomáš Hošek (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Mgr. Libuše Smidžárová (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Ing. Vlastimil Zaviačič (Spolek Kamýk)

Předsedové:

Finančního výboru: Bc. Josefa Daněk (Tradice - Budoucnost)

Kontrolního výboru: Ing. Petr Špindler (Spolek Kamýk)

Dopravního a bezpečnostního výboru: Doc. Ing. Michael Rykl, PhD. (Spolek Kamýk)

Sportovního výboru: Mgr. Naděžda Koštovalová (Tradice - Budoucnost)

Výboru pro životní prostředí: Ing. Martina Maršíková (Tradice - Budoucnost)

Stavebního výboru: Jan Klicpera (Tradice - Budoucnost)

Sociálního a kulturního výboru: Mgr. Eva Tluková (Tradice - Budoucnost)

 

Měsíční hrubé odměny zastupitelů:

Uvolněný starosta: 56 318 Kč (60 260 Kč - v roce 2019)

Uvolněný místostarosta: 49 560 Kč (53 029 Kč - v roce 2019)

Neuvolněný místostarosta: 23 500 Kč

Člen Rady obce: 6 758 Kč

Předseda výboru: 3 379 Kč

Člen výboru: 2 816 Kč

Člen zastupitelstva: 1 690 Kč