Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy od roku 2018 můžete sledovat

po kliknutí na YouTube Spolku Kamýk https://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správce osobních údajů: https://spolekkamyk.cz/kontakty

Záznamy jsou zveřejněny pro lepší informování občanů o jednání zastupitelstva, přičemž právním základem je oprávněný zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce a zájem veřejnosti být informován o jednání zastupitelstva obce. Příjemci osobních údajů je neurčená veřejnost. Osobní údaje budou uloženy po dobu 20 let, s ohledem na dobu volebních období a potřebu znát i historii rozhodování zastupitelstva. Každý subjekt osobních údajů má možnost požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.  Každý subjekt osobních údajů má možnosti podat stížnost u dozorového úřadu.