29.1.2019 Záznam zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy můžete sledovat

po kliknutí na https://www.youtube.com/ 

 

13.12.2018 Záznam zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy můžete sledovat

po kliknutí na https://www.youtube.com/ 

 

22.11.2018 Záznam zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy můžete sledovat

po kliknutí na https://www.youtube.com/ 

Z technických důvodů jde jen o částečný záznam z tohoto zasedání.

 

 

1.11.2018 Úplný záznam z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy můžete sledovat

na https://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správce osobních údajů: https://spolekkamyk.cz/kontakty

Záznamy jsou zveřejněny pro lepší informování občanů o jednání zastupitelstva, přičemž právním základem je oprávněný zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce a zájem veřejnosti být informován o jednání zastupitelstva obce. Příjemci osobních údajů je neurčená veřejnost. Osobní údaje budou uloženy po dobu 20 let, s ohledem na dobu volebních období a potřebu znát i historii rozhodování zastupitelstva. Každý subjekt osobních údajů má možnost požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.  Každý subjekt osobních údajů má možnosti podat stížnost u dozorového úřadu.