Spolek Kamýk se v současné době věnuje zvyšování transparentnosti, informovanosti a hájení zájmů občanů Velkých Přílep ve správních řízeních, zcela zásadně se zasadil o uskutečnění 1. místního referenda ve Velkých Přílepech o trase a sjezdu z Propojky dálnic D7 - D8 v roce 2017. Od 1.11.2018 máme jako Spolek Kamýk také 4 zastupitele v obecním zastupitelstvu Velkých Přílep, kde prosazujeme náš volební program.

Od roku 2014 jsme ve Velkých Přílepech svědky situace, ve které vedení obce opakovaně porušuje platné zákony, např. zákon petiční, zákon o místním referendu, zákon o svobodném přístupu k informacím. Opakovaně neinformuje občany o plánovaných záměrech obce, nezveřejňuje dokumentaci investičních záměrů, nediskutuje a neprojednává tyto obecní záležitosti s občany, kterých se tato rozhodnutí týkají. O kultuře jednání, kvalitě předkládaných dokumentů na zastupitelstvu obce a ignoraci názoru občanů se mohl každý přesvědčit sám při návštěvě tohoto veřejného zasedání.

Tato situace byla založena výsledkem obecních voleb v roce 2014, kdy sdružení TRADICE-BUDOUCNOST paní starostky Čermákové získalo 6 z 11 míst v zastupitelstvu. Následně pak do svého týmu z konkurenčního sdružení PRO Přílepy získalo i jejich volební jedničku paní Válkovou, která se následně stala od 1.11.2018 i místostarostkou obce. Dne 26.6.2020 paní Válková ze své funkce uvolněné místostarostky a obecní radní za sdružení TRADICE-BUDOUCNOST odstoupila.