Jsme spolek občanů žijících v obci Velké Přílepy ve Středočeském kraji. Spolek vznikl v roce 2015 zejména jako reakce na netransparentnost a a nedostatečnou komunikaci vedení obce s občany Velkých Přílep.

Nedostatečné nebo žádné informace o plánovaných záměrech, dokumentech či investicích byly hlavní okolnosti, které nás donutily vytvořit spolek s právní subjektivitou. Spolek má právo žádat od vedení obce informace, může se přihlašovat do správních řízení či soudních řízení.

Naší hlavní činností je sledování a kontrola vývoje obce v různých oblastech - životního prostředí, bezpečnosti, dopravy, školství, investic, informovanosti a komunikace s občany.

Podařilo se nám sjednotit názory a zájmy rodilých obyvatel tzv. starousedlíků a nově přistěhovaných obyvatel, kteří si Velké Přílepy vybrali za svůj nový domov, který je potřeba chránit a rozvíjet dlouhodobě udržitelným způsobem. Transparentnost, informování občanů, doprava, bezpečnost obyvatel a dostupnost služeb v obci jsou tak hlavními tématy, která jsme se rozhodli nabídnout občanům v obecních volbách do zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2018. Získali jsme důvěru více než 30% voličů a 4 mandáty v zastupitelstvu obce. 

 

Spolek Kamýk